Утас: 8003-2442, 8007-2442
8006-2442, 7777-0440
И-мэйл: info@dgb.mn
“JBP”- ЭХЭСИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ


“JBP”- ЭХЭСИЙН (ХҮНИЙ) АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТОГТОЛЦОО
 
1. Донорын эрүүл мэндийн үзлэг
- Бүх төрлийн нян, вирус илрүүлэх шинжилгээ
- Донорын гадаадын улс орнуудад аялсан байдлыг хянаж шалгах
- Эмийн зөвшөөрөл, батламж
 
2. Зөвшөөрөл олгох хяналтын туршилт Testing
 
3. Ариутгал 3 төрлийн аргаар хийгдэнэ
 
4. Бүтээгдэхүүний вирусын шинжилгээ

 
ДОНОРНЫ ҮЗЛЭГ + ЭМЧИЙН
 
ВИРУС НЯНГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

Донорын бүх шинжилгээ “сөрөг” үр дүнтэй байх ёстой.
 
1. HBV 2. HCV 3. HIV 4. HTLV 5. Parvovirus-В19
 
Түүнчлэн тэмбүү, заг хүйтэн, сүрье гэх мэт.
 
ДОНОРЫН ГАДААДЫН УЛС ОРНУУДАД АЯЛСАН БАЙДАЛ

Малын халдварт өвчиний эрсдэлийг хамгийн доод хэтжээнд байлгах үүднээс донор нь 1980 оны 1-р сараас хойш буюу сүүлийн 6 сарын туршид Европын холбооны 7 улс орнуудаар аялаагүй байх шаардлагатай.
 
ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ХЯНАЛТЫН ТУРШИЛТ

1. Эхэс тус бүрийг жин, өнгө, үнэрийн хувьд шалгаж авна.

2.Дээж бүрийн HBV-DNA, HCV-RNA, HIV-1-RNA дэлгэрэнгүй шинжилгээнд оруулна. 
Вирус, нянгийн шинжилгээг зүй ёсоор хийж баталгаажуулна 


ЗөвшөөрөлЭХЭСИЙН АРИУТГАЛ 3 ТӨРЛИЙН АРГААР ХИЙГДЭНЭ
 
1. Органик уусмалаар
2. Хоол боловсруулах энзим + хүчилээр боловсруулна
3. 1210С х 20 минут автоклавт ариутгана (эцсийн ариутгал)

Бүх ариутгалыг тодорхой вирус илрүүлэх туршилт шинжилгээгээр баталгаажуулна.

БҮТЭЭГДХҮҮНИЙ ВИРУСЫН ШИНЖИЛГЭЭ
1. HBV
2. HCV
3. HIV
4. HTLV
5. Parvovirus-B19

Бүтээгдэхүүний вирусын шинжилгээ нь дээрх 5 вирусын хувьд “сөрөг” үр дүнтэй байсны үндсэн дээр эцсийн зөвшөөрлийг авна.

Бүх шинжилгээг тодорхой вирус илрүүлэх туршилт шинжилгээгээр давхар баталгаажуулна.
 


2015-10-01 | 1385