Утас: 8003-2442, 8007-2442
8006-2442, 7777-0440
И-мэйл: info@dgb.mn
ЭХЭСТ АГУУЛАГДАХ ҮНДСЭН БОДИС, ЭЛЕМЕНТҮҮД


Өнөөдрийн байдлаар эхэст хийсэн дэлгэрэнгүй судалгаа шинжилгээний үр дүнд эхэсийн бүтцэд дараах элэментүүд ордог болох нь тогтоогдсон:


АМИНЫ ХҮЧИЛ
Asp, Thr, Glu, Pro, GLy
Ala, Val, Leu, Lys, Arg


ТӨРӨЛ БҮРИЙН ИДЭВХИТ БИО ПЕПТИД
Эмнэл зүйн төрөл бүрийн идэвхит үйлчилгээ


АМИН ДЭМ, ВИТАМИН
В1, В2, В6, В12, С, D, E, ниацин буюу витамин В-комплекс


ЭРДЭС БОДИС
Asp, Thr, Glu, Pro, GLy
Ala, Val, Leu, Lys, Arg


ЭНЗИМ
Агуулагдах шүлтлэгт нь зуу гаруй төрлийн энзим, фосфат, фосфатын хүчил, гиалуроны хүчил зэрэг бодисууд олдсон


САХАР
Глюкоз, галактоз, гликон, гликопротейн


НУКЛЕЙНЫ ХҮЧИЛ
DNA, RNA болон метаболит


ӨСӨЛТИЙН ФАКТОР
HGH, NGH, EGF, hCLRF, hCTRF, зэрэг төрөл бүрийн өсөлтийн фактор бүхий элементүүд


ЦИТОКИН
Төрөл бүрийн интерлейкин бодис, элементүүд

2015-10-01 | 2010