Утас: 8003-2442, 8007-2442
8006-2442, 7777-0440
И-мэйл: info@dgb.mn
ЭЛЭГНИЙ АРХАГ ҮРЭВСЛИЙН ҮЕД ХИЙСЭН СУДАЛГАА


ХУРААНГУЙ 

Ивээн тэтгэгч/компаний нэр: GCJBP CORP
Туршилтанд орсон эм: GCJBP Laennec injection / тарилга

Дээд тал нь 6 долоо хоногийн туршид олон төвтэй, санамсаргүй түүвэрлэлттэй бөгөөд нээлттэй эмнэлзүйн туршилтын хүрээнд "GCJBP Laennec" тарилгын үр дүнтэй, аюулгүй байдлыг үнэлж тодорхойлох үүднээс "Choongwae Adelavin" тарилгатай харьцуулах аргаар архины шалтгаант гепатит болон архины бус шалтгаант стеатогепатиттай өвчтөнүүд дээр туршсан. 
Эмнэлзүйн туршилтын дарга:   "Bundang Jesaeng" Ерөнхий эмнэлэг, Элэг судлалын төв, Young Min Park  Сургуулийн захирал "Pochon Cha" Их сургууль, "Bundang Cha" Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын клиник, Sung-Gyu Hwang, проф. Сөүл хотын "ST.MARY" Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын эмнэлэг, Jong-Young Choi,Клин. проф. "ST. VINCENT" Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын клиник , Jin-Mo Yang профессор Сөүл хотын Эмнэлэгийн Төв, Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын тасаг, Gye-Hee Lee Сургуулийн захирал "Kosin" Их сургууль, "Gospel" Эмнэлэг, Элэг судлалын төв, Sang-Wook Lee профессор "Keimyung" Их сургууль, "Dongsan" Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын тасаг, Jaes-Seok Hwang Клиник. проф. , "Gachon" Их сургууль, "Gil" Гэр бүлийн анагаах ухааны төв, Gyeong-Gon Kang Клиник. Проф.  "Severance" Эмнэлэг, Гэр бүлийн анагаах ухааны төв, Hee-Cheol Kang Клиникийн профессор "Gang Neung Asan" Эмнэлэг, Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын тасаг, Gab-Jin Cheon Клиникийн профессор 

Туршилт хийсэн хугацаа: 2007 оны 9-р сарын 28 - 2009 оны 7-р сарын 7 

Эмнэлзүйн туршилтын үe шат: Үр дүнг дахин тодорхойлж үнэлгээ өгөх туршилт 

Эмнэлзүйн туршилтын объект:   • Анхдагч туршилтын объект GCJBP Laennec тарилгын элэгний үйл ажиллагаа сайжруулах эмчилгээний үр нөлөөг батлах туршилтын хүрээнд ALT буюу Аланинаминотрансферазын агууламж сайжрах хэмжээний дагуу (Аланинаминотрансферазын хувь нь үндсэн агууламжаас 20%-иар нэмэгдсэн өвчтөнүүдэд) Choongwae Adelavin 9 тарилгатай харьцуулахад хэмжээ нь түүнээс доогуур байгаа нь тогтоогдоогүй.     • Хоёрдогч туршилтын объект GCJBP Laennec тарилга болон Choongwae Adelavin 9 тарилгаар эмчлүүлсэн өвчтөнүүдийн бүлгүүдийг хооронд харьцуулж тарилгын аюулгүй байдлыг тодорхойлох үүднээс Аланинаминотрансферазын хэмжээг хэвийн хэмжээнд оруулах, Аланинаминотрансферазын дээд хэмжээг доод тал нь 1,2 дахин сайжирсан үзүүлэлттэй өвчтөнүүдийн хувийг тогтоох, Аспартатаминотрансферазын хэмжээг хэвийн хэмжээнд оруулах, мөн Аланинаминотрансфераз, Аспартатаминотрансфераз болон нийт билирубины өөрчлөлтийг тодорхойлох, үр дүнтэй байдлыг хооронд нь харьцуулах буюу хэвийн бус хариу үйлдлийн талаарх мэдээллийг нэгтгэж бүртгэх, Аланинаминотрансферазын хэмжээг хэвийн хэмжээнд оруулах үеийн клиникийн лабораторын туршилтуудыг тус тус явуулсан. 
Туршилтын аргачлал: Энэхүү эмнэлзүйн туршилтуудыг олон төвтэй, санамсаргүй түүвэрлэлттэй бөгөөд нээлттэй хэлбэртэй харьцуулах замаар явуулсан. Туршилтын шаардлагыг хангасан өвчтөнүүдийг санамсаргүй түүвэрлэлтийн дагуу сонгож туршилт болон хяналтын бүлгүүдэд тус тус хуваарилсан болно. Тухайн үед санамсаргүй түүвэрлэлт хийх үйл ажиллагааг үечилсэн түүвэрлэлтийн дагуу хийж явуулсан (архины шалтгаант гепатит / архины бус шалтгаант стеатогепатит) Санамсаргүй түүвэрлэлт хийгдсэний дараа өвчтөнүүд эрүүл мэндийн төвд доод тал нь долоо хоногт 5 удаа ирж (амралтын өдрүүдээс бусад өдрүүдэд) дээд тал нь 6 долоо хоногийн туршид тодорхой эмийн бэлдмэлийг урьдчилан тодорхойлж тогтоосон тунгаар арьсан доогуур буюу булчинд тариулах эмчилгээ хийлгэсэн. Туршилт явцад тодорхой тооны нэмэлт туршилтуудыг төлөвлөгөөний дагуу нэмж хийсэн бөгөөд эмийн бэлдмэлтэй холбоотой аливаа сөрөг буюу хэвийн бус, дайвар үр нөлөө гарсан тохиолдол бүрийг бүртгэж баталгаажуулсан болно. 
Туршилтанд орсон хүмүүсийн тоо:               (өвчтөнүүд)   • Зорилтот тоо: 128 (64/бүлэг бүрт) • Зорилтот тоо (бууралтын хэмжээтэй 35%-ийн хамт): 198 (99/бүлэг бүрт) • Энэхүү эмнэлзүйн туршилтанд хамрагдсан хүмүүсийн тоо:               324, (бууралтын хэмжээг нь хяналтанд байсан:130) • Шинжилгээнд хамрагдсан хүмүүсийг эмчлэх зорилтот тоо: 195 (туршилтын бүлэг: 95, хяналтын бүлэг: 100) • Хөтөлбөрийн дагуу шинжилгээнд хамрагдах хүмүүсийн тоо: 154 (туршилтын бүлэг: 70, хяналтын бүлэг: 84) • Үр дүнгийн нэмэлтийн шинжилгээ (ITT буюу инсулины хүлцлийн туршилтанд өөрчлөлттэй): 192 (туршилтын бүлэг: 95, хяналтын бүлэг: 97) 
Эмчлэх өвчний нэр: Архины шалтгаант гепатит, архины бус шалтгаант стеатогепатит 

Туршилтанд хамруулах шалгуур, хэмжүүр: 1.     18-ээс дээш, 75-аас доош насны хүмүүс 2.     6-аас дээш сарын туршид архины шалтгаант гепатит эсвэл архины бус шалтгаант стеатогепатит өвчинтэй хүмүүс 3.     Үндсэн Аланинаминотрансферазын хэмжээ нь хэвийн дээд хэмжээнээс 1,5 дахин илүү буюу түүнээс дээш үзүүлэлттэй хүмүүс 4.     Тус эмнэлзүйн туршилтыг өөрийн биеэр эсвэл эрх бүхий төлөөлөх хүнээр дамжүүлан бичгээр албан ёсны зөвшөөрөл олгож хүлээн зөвшөөрсөн хүмүүс. 

Туршилтаас хасагдах шалгуур, хэмжүүр: 1.     Вируст гепатит, цөсний бөглөрөл, аутоиммун гепатит, Вильсоны өвчин, гемохроматоз өвчин, α1 антитрипсины дутагдал, галактоземи өвчин, төрөлхийн тирозиноз өвчин зэргийн улмаас элэгний хэвийн үйл ажиллагааны алдагдсан хүмүүс. 2.     Туршилтанд ашиглагдах эм болон бусад амьтны гаралтай эм, уураг төлөөлөгч бодисонд харшилтай болох нь тогтоогдсон хүмүүс (арьсанд тууралт гарах, халуурах, загатнах). 3.     Архаг үрэвсэлтэй хүмүүс (сүрьеэ гэх мэт). 4.     Доод тал нь хүүхдийн С зэрэглэлийн элэгний цирроз, хорт хавдар, бодисын солилцооны архаг эмгэг, бөөрний архаг эмгэг, хүнд хэлбэрийн уушигны өвчин, зүрх судасны архаг өвчин, мэдрэлийн буюу сэтгэцийн өвчин зэргийн улмаас судалгаа явуулсан эмч туршилтанд хамруулахгүй байх шийдвэр гаргасан хүмүүс. 5.     Элэгний ханд эсвэл витамин В2-т харшилтай болох нь тогтоогдсон хүмүүс. 6.     Туршилтын хугацаанд хориотой эм хослуулан хэрэглэх нь урьдчилан тогтоогдсон буюу магадлалтай хүмүүс. 7.     Сонгогдохоос өмнөх 6 сарын туршид хүний эхэсээс гаралтай буюу агуулсан эмийн бэлдмэлийг хэрэглэсэн хүмүүс. 8.     Сонгогдохоос өмнөх 3 сарын туршид эмнэлзүйн туршилтын хүрээнд өөр нэр төрлийн эмийн бэлдмэлийг хэрэглэсэн хүмүүс. 9.      Жирэмсэн, хөхүүл болон хүүхэд гаргах чадвартай бөгөөд жирэмслэлтээс урьдчилан сэргийлэх зохих арга хэмжээ авдаггүй эмэгтэйчүүд (жирэмслэлтээс урьдчилан сэргийлэх үр дүнтэй арга: хиймлээр үргүй болгох мэл засал, савны хамгаалалт, бэлгэвч, спермицид буюу үр устгагч бодис зэрэг). 

Туршилтын эмийн бэлдмэлийг ашиглах заавар болон хэрэглэх тун: Туршилтын эмийн бэлдмэл: - Туршилтын эмийн бэлдмэл: GCJBP Laennec тарилга (эхэсийн гидролизат) - Хяналтын эмийн бэлдмэл: Choongwae Adelavin 9 тарилга   Ашиглах заавар болон хэрэглэх тун:   •   Бүлэг тус бүрт дээрх тарилгуудыг өдөрт 1 ампулыг долоо хоногийн 5 өдөрт 2-4 долоо хоногийн туршид зааврын дагуу хийсэн. Үүнд Аланинаминотрансферазын хэмжээ нь тарилга хийж эхэлснээс хойш 2-4 долоо хоногийн дараа эргээд хэвийн түвшинд дөхөж ирсэн хүмүүсийн тарианы эмчилгээг зогсоосон бол Аланинаминотрансферазын хэмжээ нь сайжраагүй (10%-иас бага) эсвэл буураагүй хүмүүсийн эмчилгээг үргэлжлүүлж тарианы тунг нэмсэн болно (өдөрт 2 ампул).   •    Тарианы эмчилгээг (туршилтын эмийн бэлдмэл) эхлэснээс хойш Аланинаминотрансферазын хэмжээ нь 2-4 долоо хоногийн дараа эргээд хэвийн байдалд орсон хүмүүсийн эмчилгээг зогсоож Аланинаминотрансферазын хэмжээ нь эргээд хэвийн байдалд ороогүй хүмүүсийн эмчилгээг 6 долоо хоног хүртэл үргэлжлүүлсэн.     Тарианы эмчилгээний аргачлал: •   Тариаг арьсан доогуур буюу булчинд, боломжтой бол нэг газар олон удаа тарихгүй байхаар хийсэн болно.
Үнэлгээнд хамрагдах үзүүлэлт: Үр дүнгийн үнэлгээ •   Анхан шатны үр дүнгийн үнэлгээний хувьсагч -          Аланинаминотрансферазын түвшин нь үндсэн агууламжаас 20%-иар нэмэгдсэн хүмүүсийн хувь •   Хоёрдахь шатны үр дүнгийн үнэлгээний хувьсагч -          Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд эргээд хэвийн байдалд орсон хүмүүсийн хувь -          Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд доод тал нь 1,2 дахин багагүй сайжирсан үзүүлэлттэй хүмүүсийн хувь -          Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд доод тал нь 1,5 дахин багагүй сайжирсан үзүүлэлттэй хүмүүсийн хувь -          Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд эргээд хэвийн байдалд орсон хүмүүсийн хувь -          ALT буюу Аланинаминотрансферазын үндсэн түвшингийн өөрчлөлт ба тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шат -          AST буюу Аспартатаминотрансферазын үндсэн түвшингийн өөрчлөлт ба тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шат -          Нийт билирубины үндсэн түвшингийн өөрчлөлт ба тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шат -          Аланинаминотрансферазын түвшин хэвийн хэмжээнд орох хугацаа Аюулгүй байдлын үнэлгээ •   Хэвийн бус хариу үйлдэл (реакц) болон клиникийн тест туршилт Статистик шинжилгээний арга: ·         Шинжилгээний объект:Энэхүү клиникийн тест туршилтанд хамрагдсан хүмүүсийн мэдээллийг ·         ITT буюу эмчилгээ хийх зорилтот бүлэг болон PP буюу хөтөлбөрийн дагуу эмчилгээний бүлэг хэлбэрээр тус тус шинжилсэн болно.   • ITT бүлэгт аюулгүй байдлын мэдээллийг баталгаажуулах үүднээс энэ туршилтанд доод тал нь 1 удаа оролцож тухайн туршилтын эмийн бэлдмэлийг хэрэглэж байсан хүмүүсийг оруулсан бол PP бүлэгт урьд өмнө энэхүү эмнэлзүйн туршилтанд ITT бүлэгт орж хамрагдаж байсан хүмүүсийг оруулсан.   Шинжилгээний аргачлал: •   Туршилтын Р-хэмжигдэхүүнийг тодорхойлж туршилтын үндсэн шинжилгээг 1 талтай тест хэлбэрээр явуулж ач холбогдлын түвшинг 0.025-аас бага байхаар тогтоосон.   •   Хэвийн бус хариу үйлдэл буюу реакцийн талаарх мэдээллийг эмчилгээнд хамрагдсан бүлгүүдийн хүрээний итгэх интервал 90%-иас авч бүлгүүдийн хооронд харьцуулсан. Үндсэн шинжилгээ болон хэвийн бус хариу үйлдлийн шинжилгээнээс бусад статистик дүн шинжилгээг 2 талтай тест хэлбэрээр хийж, үүнд ач холбогдлын түвшинг 0.05-аас бага байхаар тогтоосон. •   Лабораторын туршилтын үр дүнг байхгүй буюу дутуу мэдээллийг (боловсруулаагүй мэдээлэл) үл харгалзан шинжилсэн болно. Лабораторын туршилтын үр дүнгээс бусад байхгүй буюу дутуу мэдээллийг LOCF буюу Сүүлчийн ажиглалт дээр үндэслэсэн дүн шинжилгээ хийх аргын дагуу байхгүй буюу дутуу мэдээллийг хамгийн сүүлд тухайн цаг үед тодорхойлогдсон үзүүлэлтээр орлуулсан болно.

Эмнэлзүйн туршилтын үр дүн: Туршилтанд хамрагдсан хүмүүсийн тоо: Энэхүү туршилтанд нийт 324 хүн оролцохоор бүртгүүлсэн байсан ч 130-ийг нь эрүүл мэндийн үзлэгийн явцад (121 хүн туршилтаас хасагдах шалгуурын дагуу, 9 хүн тодорхой шалтгаанаар) хасагдсан тул үлдсэн 195 өвчтөнг санамсаргүй түүвэрлэлтийн зарчмын дагуу хуваарилагдсан болно. Санамсаргүй түүвэрлэлтийн зарчмын дагуу хуваарилагдсан 194 өвчтөнүүдийг туршилтын болон хяналтын эмийн бэлдмэлээр тус тус эмчилж үр дүнг нь аюулгүй мэдээллийн хувьд шинжилсэн. Туршилтын болон хяналтын эмийн бэлдмэлээр эмчлүүлсэн ч анхан шатны үр дүнгийн хувьсах хэмжигдэхүүн нь ямар ч өөрчлөлтгүй байсан 2 хүн хасагдаж үр дүнгийн шинжилгээний нэмэлт бүлэг нь нийт 192 өвчтөнтэй туршилтыг үргэлжлүүлсэн болно. Тэдгээрийг 154 нь энэхүү эмнэлзүйн туршилтыг дуусгаж эмнэлзүйн туршилтын хуваарийн дагуу эмчилгээнд хамрагдсан бөгөөд туршилтын үр дүнг РР буюу хөтөлбөрийн дагуу шинжилсэн. Үр дүнгийн үнэлгээний үр дүн:   (1) Анхан шатны үр дүнгийн үнэлгээний хувьсагч   РР буюу хөтөлбөрийн дагуу эмчилгээтэй бүлэгт анхан шатны үр дүнгийн үнэлгээний хувьсах хэмжигдэхүүнийг үнэлэх явцад Аланинаминотрансферазын түвшин нь үндсэн агууламжаас 20%-иар нэмэгдсэн өвчтөнүүдийн тоо туршилтын бүлэгт 62.86%-тай, хяналтын бүлэгт 48.81%-тай, мөн эдгээр бүлгүүдийн сайжралтын хувийн ялгаа 14.05% байгаа нь тус тус тогтоогдсон. Эмнэлзүйн зөвшөөрөгдөх дундаж алдааны хувьд нэг талтай итгэх интервалын доод хязгаар -1.52%, дээд хязгаар нь -10%-аас дээш байсан тул туршилтын бүлгийн доод үзүүлэлтийг хяналтын бүлгийн доод үзүүлэлттэй харьцуулахгүй байх шийдвэр гаргасан (Хүснэгт 1-т анхаарлаа хандуулна уу).  

ALT буюу Аланинаминотрансферазын сайжралтын хувь

Эмийн бэлдмэлийн
Сайжралт (%)
Бүлгүүдийн хоорондын ялгаа бүрдүүлэлт
Р-хэмжигдэхүүн* Laennec           Adelavin            97.5% Багассан итгэх интервалын доод хязгаар
PP-бүлэг (N=154) 44/70 (62.86) 41/84 (48.81)            14.05 (-1.52,∞)0.0772 mlTT-бүлэг
(N=192) 51/95 (53.68) 45/97 (46.39)  7.29 (-6.82,∞)0.2848
Сайжралт:   Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд үндсэн агууламжаас 20%-иар нэмэгдсэн болно. *   Логик регрессийн шинжилгээ (ковариац:   архины шалтгаант гепатит / архины бус шалтгаант стеатогепатитын ангилал. Эмчилгээний түүх бүрдсэн)   (2)    Хоёрдахь шатны үр дүнгийн үнэлгээний хувьсагч •   Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд эргээд хэвийн байдалд орсон хүмүүсийн хувь Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд эргээд хэвийн байдалд орсон хүмүүсийн хувь нь туршилтын бүлэгт 30% байсан бол хяналтын бүлэгт 20.24% байсан байна. Туршилтын бүлгийн үзүүлэлт нь хяналтын бүлгийн үзүүлэлтээс 9.76%-иар илүү байгаа нь тогтоогдсон.
•   Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд доод тал нь 1,2 дахин сайжирсан үзүүлэлттэй өвчтөнүүдийн хувь Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд доод тал нь 1,2 дахин сайжирсан үзүүлэлттэй өвчтөнүүдийн хувьд үзүүлэлтийн дээд хязгаар нь туршилтын бүлэгт 40%, хяналтын бүлэгт 22.62% тус тус байсан. Үүнд туршилтын бүлгийн үзүүлэлт нь хяналтын бүлгээс 17.38%-иар илүү байгаа, мөн эдгээр бүлгүүдийн сайжралтын хувийн статистикийн ач холбогдлын харьцуулсан үзүүлэлт илэрхий байгаа нь тогтоогдсон (Р-хэмжигдэхүүн = 0.0180). •   Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд доод тал нь 1,5 дахин сайжирсан үзүүлэлттэй өвчтөнүүдийн хувь Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд доод тал нь 1,5 дахин сайжирсан үзүүлэлттэй өвчтөнүүдийн хувьд үзүүлэлтийн дээд хязгаар нь туршилтын бүлэгт 54,29%, хяналтын бүлэгт 22.62% тус тус байсан. Үүнд туршилтын бүлгийн үзүүлэлт нь хяналтын бүлгээс 12.62%-иар илүү байгаа, мөн эдгээр бүлгүүдийн сайжралтын хувийн статистикийн ач холбогдлын харьцуулсан үзүүлэлт байхгүй болох нь тогтоогдсон. •  ALT буюу Аланинаминотрансферазын үндсэн түвшингийн өөрчлөлт ба тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шат Үүнд Аланинаминотрансферазын үндсэн түвшингийн өөрчлөлт болон тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатны үзүүлэлт нь туршилтын бүлэгт -27.79±38.10, хяналтын бүлэгт 17.31±68.48 байгаа, мөн эдгээр бүлгүүдийн сайжралтын хувийн статистикийн ач холбогдлын харьцуулсан үзүүлэлт байхгүй болох нь тогтоогдсон. •   Аланинаминотрансферазын түвшин хэвийн хэмжээнд орох хугацаа (өдөр) Туршилтын явцад Аланинаминотрансферазын түвшин хэвийн хэмжээнд орох хугацаа нь туршилтын бүлгийн хувьд 38.27 ± 1.38 өдөр, хяналтын бүлгийн хувьд 45.67 ± 1.09 өдөр байгаа нь тус тус тогтоогдсон. Үүнээс туршилтын бүлэг нь хяналтын бүлгээс дээд тал нь 7.11 өдрөөс илүү хурдан байгааг харж болох ч бүлгүүд хоорондын энэхүү ялгаатай үзүүлэлт нь статистикийн ач холбогдолгүй гэж үзсэн болно.   •   AST буюу Аспартатаминотрансфераз түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд эргээд хэвийн байдалд орсон хүмүүсийн хувь Туршилтын явцад AST буюу Аспартатаминотрансфераз түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд эргээд хэвийн байдалд орсон хүмүүсийн хувь нь туршилтын бүлэгт 52.86%, хяналтын бүлэгт 51.19% хүрч байгаа бөгөөд туршилтын бүлгийн үзүүлэлт нь хяналтын бүлгийн үзүүлэлтээс 1.67%-иар илүү байгаа нь тус тус тогтоогдсон. Энэхүү сайжралтын хувийн ялгааг мөн адил статистикийн ач холбогдолгүй гэж үзсэн болно. •  AST буюу Аспартатаминотрансферазын үндсэн түвшингийн өөрчлөлт ба тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шат Үүнд Аланинаминотрансферазын үндсэн түвшингийн өөрчлөлт болон тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатны үзүүлэлт нь туршилтын бүлэгт -22.77±65.19, хяналтын бүлэгт -21.55±65.76 байгаа, мөн эдгээр бүлгүүдийн сайжралтын хувийн статистикийн ач холбогдлын харьцуулсан үзүүлэлт байхгүй болох нь тогтоогдсон. ·   Нийт билирубины үндсэн түвшингийн өөрчлөлт ба тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шат Нийт билирубины үндсэн түвшингийн өөрчлөлт ба тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатны үзүүлэлт нь туршилтын бүлэгт -0.50±3.08, хяналтын бүлэгт -0.19±0.84 байсан бөгөөд статистикийн ач холбогдолтой үзүүлэлт байхгүй болох нь тогтоогдсон.  
Аюулгүй байдлын шинжилгээний үр дүн   Бүх төрлийн хэвийн бус хариу үйлдлийн талаарх мэдээллийг нэгтгэж тухайн туршилтын эмийн бэлдмэлтэй ямар харилцаатай болохыг үл харгалзан шинжилгээнд оруулсны үр дүнд туршилтын бүлгийн 95 өвчтөнөөс 19 нь (20%, 21 тохиолдол), хяналтын бүлгийн 99 өвчтөнөөс 22 нь (22.22%, 42 тохиолдол) эмчилгээний явцад хэвийн бус хариу үйлдэл (реакци) үзүүлсэн нь тогтоогдсон бөгөөд бүлгүүд хоорондын энэхүү ялгаатай үзүүлэлт нь статистикийн ач холбогдолгүй гэж үзсэн болно (Р-хэмжигдэхүүн = 0.7047). Хэвийн бус хариу үйлдлийг туршилтын эмийн бэлдмэлтэй харилцан холбоотой байдлаар нь шинжлэх явцад энэ нь туршилтын бүлгийн 1 өвчтөнд (1.05%, 1 тохиолдол), мөн хяналтын бүлгийн 5 өвчтөнд (5.05%, 8  тохиолдол) тус тус илэрсэн болно. Бүлгүүд хоорондын энэхүү ялгаатай үзүүлэлт нь статистикийн ач холбогдолгүй гэж үзсэн болно (Р-хэмжигдэхүүн = 0.2120). Хэвийн бус хариу үйлдлийн дунд маш ихээр буюу ноцтой, хүчтэй илэрсэн тохиолдол байхгүй бөгөөд ихэнх өвчтөнүүдэд 1-р зэргийн хэвийн бус хариу үйлдэл илэрсэн бол нэг ч өвчтөнд 4-р зэргийн хэвийн бус хариу үйлдэл ажиглагдаагүй. Туршилтын бүлгийн хэвийн бус хариу үйлдэл нь нийт 1 өвчтөнд (1 тохиолдол) арьсан дээр тууралт гарах хэлбэрээр илэрч байсан бол хяналтын бүлгийн хэвийн бус хариу үйлдэл нь 2 өвчтөнд бөөлжих (2 өвчтөн, 2 тохиолдол), ходоод үрэвсэх (1 өвчтөн, 1 тохиолдол), сэтгэлийн тавгүй болох (1 өвчтөн, 1 тохиолдол), жихүүцэх (1 өвчтөн, 1 тохиолдол), арьсанд тууралт үүсэх (1 өвчтөн, 1 тохиолдол), мөн арьс загатнах (1 өвчтөн, 1 тохиолдол) хэлбэрээр тус тус илэрсэн байна. Бүлгүүдийг гематологи, гемато-хими болон шээсний шинжилгээний суурь болон сүүлийн хэмжилтийн үзүүлэлтийг харьцуулж үзэхэд үр дүн нь бүх туршилтанд статистикийн ач холбогдолгүй гарсан (Р-хэмжигдэхүүн = 0.0022).   Бүлгүүдийг цусны даралт, судасны цохилт, биеийн температур болон  биеийн жингийн суурь болон сүүлийн хэмжилтийн үзүүлэлтийг харьцуулж үзэхэд үр дүн нь бүх туршилтанд статистикийн ач холбогдолгүй гарсан байна.  

Дүгнэлт Туршилтын явцад Аланинаминотрансферазын түвшин нь үндсэн агууламжаас 20%-иар нэмэгдсэн өвчтөнүүдийн тоо туршилтын бүлэгт 62.86%-тай, хяналтын бүлэгт 48.81%-тай, мөн эдгээр бүлгүүдийн сайжралтын хувийн ялгаа 14.05% байгаа нь тус тус тогтоогдсон. Эмнэлзүйн зөвшөөрөгдөх дундаж алдааны хувьд нэг талтай итгэх интервалын доод хязгаар -1.52%, дээд хязгаар нь -10%-аас дээш байсан тул туршилтын бүлгийн доод үзүүлэлтийг хяналтын бүлгийн доод үзүүлэлттэй харьцуулахгүй байхаар шийдсэн. Тиймд, GCJBP Laennec тарилга нь Choongwae Adelavin 9 тарилгатай харьцуулахад доор үзүүлэлтгүй болох нь тодорхойлогдсон.   Энэхүү эмнэлзүйн туршилт шинжилгээний явцад туршилтын болон хяналтын бүлэгт ажиглагдсан хэвийн бус хариу үйлдлийг статистикийн ач холбогдолгүй гэж үзсэн болно. Энэхүү шинжилгээний үр дүн дээр үндэслээд GCJBP Laennec тарилга нь архины шалтгаант гепатит болон архины бус шалтгаант стеатогепатиттай өвчтөнүүдийн элэгний үйл ажиллагааг үр дүнтэй сайжруулах чадвартай эмийн бэлдмэл болохыг тодорхойлсон болно. 

3. Эмнэлзүйн туршилтын тайлангийн баталгаажуулалт     Эмнэлзүйн туршилтын нэр: Дээд тал нь 6 долоо хоногийн туршид олон төвтэй, санамсаргүй түүвэрлэлттэй бөгөөд нээлттэй эмнэлзүйн туршилтын хүрээнд "GCJBP Laennec" тарилгын үр дүнтэй, аюулгүй байдлыг үнэлж тодорхойлох үүднээс "Choongwae Adelavin" тарилгатай харьцуулах аргаар архины шалтгаант гепатит болон архины бус шалтгаант стеатогепатиттай өвчтөнүүд дээр хийж явуулсан туршилт.   Миний бие энэхүү эмнэлзүйн туршилтын тайлантай танилцаж бүх агуулгыг нь хянаж, клиникийн туршилтын үйл явц, үр дүнг үнэн бөгөөд бодит байдлаар тайлбарлаж тусгасан байна гэдгийг үүгээр баталгаажуулж байна.   Туршилтын дарга: "Daejin" Эрүүл мэндийн сан, "Bundang Jesaeng" Ерөнхий эмнэлэг, Элэг судлалын төв Сургуулийн захирал                Park, Young-Min   Гарын үсэг:          Огноо: 

3.   Эмнэлзүйн туршилтын тайлангийн баталгаажуулалт:   Эмнэлзүйн туршилтын нэр:   Дээд тал нь 6 долоо хоногийн туршид олон төвтэй, санамсаргүй түүвэрлэлттэй бөгөөд нээлттэй эмнэлзүйн туршилтын хүрээнд "GCJBP Laennec" тарилгын үр дүнтэй, аюулгүй байдлыг үнэлж тодорхойлох үүднээс "Choongwae Adelavin" тарилгатай харьцуулах аргаар архины шалтгаант гепатит болон архины бус шалтгаант стеатогепатиттай өвчтөнүүд дээр хийж явуулсан туршилт.   Миний бие энэхүү эмнэлзүйн туршилтын тайлантай танилцаж бүх агуулгыг нь хянаж, клиникийн туршилтын үйл явц, үр дүнг үнэн бөгөөд бодит байдлаар тайлбарлаж тусгасан байна гэдгийг үүгээр баталгаажуулж байна.   Туршилтын дарга:   "Pochon Cha" Их сургууль "Bundang Cha" Эмнэлэг, Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын танхим Профессор Sung-Gyu Hwang,   Гарын үсэг:          Огноо:      

3. Эмнэлзүйн туршилтын тайлангийн баталгаажуулалт     Эмнэлзүйн туршилтын нэр: Дээд тал нь 6 долоо хоногийн туршид олон төвтэй, санамсаргүй түүвэрлэлттэй бөгөөд нээлттэй эмнэлзүйн туршилтын хүрээнд "GCJBP Laennec" тарилгын үр дүнтэй, аюулгүй байдлыг үнэлж тодорхойлох үүднээс "Choongwae Adelavin" тарилгатай харьцуулах аргаар архины шалтгаант гепатит болон архины бус шалтгаант стеатогепатиттай өвчтөнүүд дээр хийж явуулсан туршилт.   Миний бие энэхүү эмнэлзүйн туршилтын тайлантай танилцаж бүх агуулгыг нь хянаж, клиникийн туршилтын үйл явц, үр дүнг үнэн бөгөөд бодит байдлаар тайлбарлаж тусгасан байна гэдгийг үүгээр баталгаажуулж байна.   Туршилтын дарга: Сөүл хотын "ST.MARY" Эмнэлэг Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын эмнэлэг     Клиникийн профессорJong-Young Choi     Гарын үсэг:            Огноо: 

3. Эмнэлзүйн туршилтын тайлангийн баталгаажуулалт     Эмнэлзүйн туршилтын нэр: Дээд тал нь 6 долоо хоногийн туршид олон төвтэй, санамсаргүй түүвэрлэлттэй бөгөөд нээлттэй эмнэлзүйн туршилтын хүрээнд "GCJBP Laennec" тарилгын үр дүнтэй, аюулгүй байдлыг үнэлж тодорхойлох үүднээс "Choongwae Adelavin" тарилгатай харьцуулах аргаар архины шалтгаант гепатит болон архины бус шалтгаант стеатогепатиттай өвчтөнүүд дээр хийж явуулсан туршилт.   Миний бие энэхүү эмнэлзүйн туршилтын тайлантай танилцаж бүх агуулгыг нь хянаж, клиникийн туршилтын үйл явц, үр дүнг үнэн бөгөөд бодит байдлаар тайлбарлаж тусгасан байна гэдгийг үүгээр баталгаажуулж байна.   Туршилтын дарга: Сөүл хотын Эмнэлэгийн Төв Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын тасаг Сургуулийн захирал Gye-Hee Lee   Гарын үсэг:            Огноо:

3. Эмнэлзүйн туршилтын тайлангийн баталгаажуулалт:   Эмнэлзүйн туршилтын нэр:   Дээд тал нь 6 долоо хоногийн туршид олон төвтэй, санамсаргүй түүвэрлэлттэй бөгөөд нээлттэй эмнэлзүйн туршилтын хүрээнд "GCJBP Laennec" тарилгын үр дүнтэй, аюулгүй байдлыг үнэлж тодорхойлох үүднээс "Choongwae Adelavin" тарилгатай харьцуулах аргаар архины шалтгаант гепатит болон архины бус шалтгаант стеатогепатиттай өвчтөнүүд дээр хийж явуулсан туршилт.     Миний бие энэхүү эмнэлзүйн туршилтын тайлантай танилцаж бүх агуулгыг нь хянаж, клиникийн туршилтын үйл явц, үр дүнг үнэн бөгөөд бодит байдлаар тайлбарлаж тусгасан байна гэдгийг үүгээр баталгаажуулж байна.     Туршилтын дарга: "Kosin" Их сургууль"Gospel" Эмнэлэг Элэг судлалын төв      профессор Sang-Wook Lee   Гарын үсэг:            Огноо: 

3. Эмнэлзүйн туршилтын тайлангийн баталгаажуулалт:   Эмнэлзүйн туршилтын нэр:   Дээд тал нь 6 долоо хоногийн туршид олон төвтэй, санамсаргүй түүвэрлэлттэй бөгөөд нээлттэй эмнэлзүйн туршилтын хүрээнд "GCJBP Laennec" тарилгын үр дүнтэй, аюулгүй байдлыг үнэлж тодорхойлох үүднээс "Choongwae Adelavin" тарилгатай харьцуулах аргаар архины шалтгаант гепатит болон архины бус шалтгаант стеатогепатиттай өвчтөнүүд дээр хийж явуулсан туршилт.   Миний бие энэхүү эмнэлзүйн туршилтын тайлантай танилцаж бүх агуулгыг нь хянаж, клиникийн туршилтын үйл явц, үр дүнг үнэн бөгөөд бодит байдлаар тайлбарлаж тусгасан байна гэдгийг үүгээр баталгаажуулж байна.   Туршилтын дарга: "Keimyung" Их сургууль "Dongsan" Эмнэлэгийн Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын тасаг Клиникийн профессор Jaes-Seok Hwang   Гарын үсэг:            Огноо:      

3. Эмнэлзүйн туршилтын тайлангийн баталгаажуулалт:   Эмнэлзүйн туршилтын нэр:   Дээд тал нь 6 долоо хоногийн туршид олон төвтэй, санамсаргүй түүвэрлэлттэй бөгөөд нээлттэй эмнэлзүйн туршилтын хүрээнд "GCJBP Laennec" тарилгын үр дүнтэй, аюулгүй байдлыг үнэлж тодорхойлох үүднээс "Choongwae Adelavin" тарилгатай харьцуулах аргаар архины шалтгаант гепатит болон архины бус шалтгаант стеатогепатиттай өвчтөнүүд дээр хийж явуулсан туршилт.   Миний бие энэхүү эмнэлзүйн туршилтын тайлантай танилцаж бүх агуулгыг нь хянаж, клиникийн туршилтын үйл явц, үр дүнг үнэн бөгөөд бодит байдлаар тайлбарлаж тусгасан байна гэдгийг үүгээр баталгаажуулж байна.   Туршилтын дарга: Gachon" Их сургууль "Gil" Эмнэлэг             Гэр бүлийн анагаах ухааны төв  Клиникийн профессор Gyeong-Gon Kang   Гарын үсэг:               Огноо: 

3. Эмнэлзүйн туршилтын тайлангийн баталгаажуулалт:   Эмнэлзүйн туршилтын нэр: Дээд тал нь 6 долоо хоногийн туршид олон төвтэй, санамсаргүй түүвэрлэлттэй бөгөөд нээлттэй эмнэлзүйн туршилтын хүрээнд "GCJBP Laennec" тарилгын үр дүнтэй, аюулгүй байдлыг үнэлж тодорхойлох үүднээс "Choongwae Adelavin" тарилгатай харьцуулах аргаар архины шалтгаант гепатит болон архины бус шалтгаант стеатогепатиттай өвчтөнүүд дээр хийж явуулсан туршилт.   Миний бие энэхүү эмнэлзүйн туршилтын тайлантай танилцаж бүх агуулгыг нь хянаж, клиникийн туршилтын үйл явц, үр дүнг үнэн бөгөөд бодит байдлаар тайлбарлаж тусгасан байна гэдгийг үүгээр баталгаажуулж байна.   Туршилтын дарга: "Severance" Эмнэлэг      Гэр бүлийн анагаах ухааны төв  Клиникийн профессор Hee-Cheol Kang   Гарын үсэг:               Огноо:      

3. Эмнэлзүйн туршилтын тайлангийн баталгаажуулалт:   Эмнэлзүйн туршилтын нэр:   Дээд тал нь 6 долоо хоногийн туршид олон төвтэй, санамсаргүй түүвэрлэлттэй бөгөөд нээлттэй эмнэлзүйн туршилтын хүрээнд "GCJBP Laennec" тарилгын үр дүнтэй, аюулгүй байдлыг үнэлж тодорхойлох үүднээс "Choongwae Adelavin" тарилгатай харьцуулах аргаар архины шалтгаант гепатит болон архины бус шалтгаант стеатогепатиттай өвчтөнүүд дээр хийж явуулсан туршилт.   Миний бие энэхүү эмнэлзүйн туршилтын тайлантай танилцаж бүх агуулгыг нь хянаж, клиникийн туршилтын үйл явц, үр дүнг үнэн бөгөөд бодит байдлаар тайлбарлаж тусгасан байна гэдгийг үүгээр баталгаажуулж байна.   Туршилтын дарга: "Gang Neung Asan" Эмнэлэг    Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын тасаг Клиникийн профессор Gab-Jin Cheon       Гарын үсэг:   Огноо: 

3. Эмнэлзүйн туршилтын тайлангийн баталгаажуулалт:   Эмнэлзүйн туршилтын нэр:   Дээд тал нь 6 долоо хоногийн туршид олон төвтэй, санамсаргүй түүвэрлэлттэй бөгөөд нээлттэй эмнэлзүйн туршилтын хүрээнд "GCJBP Laennec" тарилгын үр дүнтэй, аюулгүй байдлыг үнэлж тодорхойлох үүднээс "Choongwae Adelavin" тарилгатай харьцуулах аргаар архины шалтгаант гепатит болон архины бус шалтгаант стеатогепатиттай өвчтөнүүд дээр хийж явуулсан туршилт. Миний бие энэхүү эмнэлзүйн туршилтын тайлантай танилцаж бүх агуулгыг нь хянаж, клиникийн туршилтын үйл явц, үр дүнг үнэн бөгөөд бодит байдлаар тайлбарлаж тусгасан байна гэдгийг үүгээр баталгаажуулж байна.   GCJBP Корпораци Ерөнхий захирал        Seong-Min Lee     Гарын үсэг:               Огноо:   

3. Эмнэлзүйн туршилтын тайлангийн баталгаажуулалт: Эмнэлзүйн туршилтын нэр: Дээд тал нь 6 долоо хоногийн туршид олон төвтэй, санамсаргүй түүвэрлэлттэй бөгөөд нээлттэй эмнэлзүйн туршилтын хүрээнд "GCJBP Laennec" тарилгын үр дүнтэй, аюулгүй байдлыг үнэлж тодорхойлох үүднээс "Choongwae Adelavin" тарилгатай харьцуулах аргаар архины шалтгаант гепатит болон архины бус шалтгаант стеатогепатиттай өвчтөнүүд дээр хийж явуулсан туршилт. Миний бие энэхүү эмнэлзүйн туршилтын тайлантай танилцаж бүх агуулгыг нь хянаж, клиникийн туршилтын үйл явц, үр дүнг үнэн бөгөөд бодит байдлаар тайлбарлаж тусгасан байна гэдгийг үүгээр баталгаажуулж байна.   Green Cross Корпораци
Хөгжлийн Хэлтэс, Дэд Захирал,          Byeong-Geon Lee (төслийн дарга)
    Гарын үсэг:Огноо:
  Хөгжлийн Хэлтэс, Эмнэлзүйн ажлын баг, Газрын дарга, Yeong-Joo Ahn (төслийн менежер) Гарын үсэг:           Огноо:  
Хөгжлийн Хэлтэс, Эмнэлзүйн ажлын баг, Hyeong-Gyu Park (төслийн удирдагч)
    Гарын үсэг:           Огноо:
Хөгжлийн Хэлтэс, Эмнэлзүйн ажлын баг, Туслах менежер Eun-Yeong Kim (мэдээлэл боловсруулагч менежер) Гарын үсэг:           Огноо: 16.3 Туршилтанд хамрагдсан хүмүүсийн жагсаалт............................................................................................... 80      

ТАЙЛАНД АГУУЛАГДСАН ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ   Хүснэгт 6-1 Зөвшөөрөл олгох / энэхүү эмнэлзүйн туршилтын хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулах үйл ажиллагаа Хүснэгт 11-1. Эмнэлзүйн туршилтанд хамрагдсан бүх хүмүүсийн биеийн байдал Хүснэгт 11-2. 12 Туршилт явуулж буй хүрээлэнгүүдийн туршилтанд хамрагдсан хүмүүсийг хуваарилсан байдал Хүснэгт 12-1. Туршилтанд хамрагдсан хүмүүсийн хүн ам зүйн мэдээлэл (PP-бүлэг  = 154 ) Хүснэгт 12-2 Амьдрах хэв маяг (PP-бүлэг = 154) Хүснэгт 12-3 Эмчилгээний түүх байгаа эсэх (PP-бүлэг = 154) Хүснэгт 12-4. Эмчилгээний түүх (PP-бүлэг = 154) Хүснэгт 12-5 Хослуулан хэрэглэж байгаа эм байгаа эсэх (PP-бүлэг = 154) Хүснэгт 12-6 Хослуулан хэрэглэж байгаа эм (PP-бүлэг = 154) Хүснэгт 12-7 Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд үндсэн агууламжаас 20%-иар нэмэгдсэн өвчтөнүүдийн хувь (2-р үзлэг) Хүснэгт 12-8 ALT Жижиг бүлгүүд дээр Аланинаминотрансферазын түвшингийн сайжралтыг шинжилсэн байдал (PP-бүлэг = 154) Хүснэгт 12-9 ALT буюу Аланинаминотрансферазын түвшинтэй холбоотой сайжралтыг хувь (PP-бүлэг = 154) Хүснэгт 12-10         Хэвийн байдалтай холбоотой AST буюу Аспартатаминотрансферазын хувь (PP = 154) Хүснэгт 12-11    Нийт билирубинтай холбоотой өөрчлөлт (PP-бүлэг = 154 ) Хүснэгт 13-1. Хэвийн бус хариу үйлдлийн (реакцийн) хураангуй (ITT-бүлэг = 194 хүн) Хүснэгт 13-2 Хэвийн бус хариу үйлдэл (ITT-бүлэг = 194) Хүснэгт 13-3. Хэвийн бус хариу үйлдлийн нухацтай буюу ноцтой байдал (ITT-бүлэг = 194) Хүснэгт 13-4. Гематологийн шинжилгээний үр дүн (ITT-бүлэг = 194) Хүснэгт 13-5. Гематологийн шинжилгээ - хэвийн/ хэвийн бус (ITT-бүлэг = 194 ) Хүснэгт 13-6. Цусны химийн шинжилгээ (ITT-бүлэг = 194 ) Хүснэгт 13-7. Цусны химийн шинжилгээ - хэвийн/ хэвийн бус (ITT-бүлэг = 194) Хүснэгт 13-8. Шээсний шинжилгээ - хэвийн/ хэвийн бус (ITT-бүлэг = 194 хүн) Хүснэгт 13-9. Амин чухал шинж тэмдэг (ITT-бүлэг = 194) Хүснэгт 13-10. Биеийн үзлэг, шалгалт    (ITT-бүлэг = 194)....   Хүснэгт 13-11         Эмийн бэлдмэл эмнэлзүйн анагаах ухааны зарчимд нийцэж буй байдал (ITT-бүлэг = 194)

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ     Зураг 1: Эмнэлзүйн туршилтанд оролцооны байдал

6.   Ёс зүйн хэлэлцүүлэг   6.1    Ёс зүйн хороо буюу хүрээлэнгийн Хянан шалгах хороо   Энэхүү эмнэлзүйн туршилтыг эхлүүлэхээс өмнө нь холбогдох бүх туршилтын хүрээлэнгийн Хянан шалгалтын зөвлөлийн зөвшөөрлийг авсан бөгөөд үүнд эмнэлзүйн туршилтын хөтөлбөрт төлөвлөгөө, оролцох хүмүүст зориулсан зааварчилгаа болон зөвшөөрөл зэрэг орсон болно.  

6.2    Эмнэлзүйн туршилтуудын ёс зүйтэй холбоотой асуудал

  Энэхүү эмнэлзүйн туршилтын бүх үе шатны үйл ажиллагаа болох туршилтын гүйцэтгэл, бичиг баримт хөтлөлт, мэдээлэл бүрдүүлэлт зэргийг GCP буюу Эмнэлзүйн судалгаа хийх зохистой дадал (KFDA буюу Солонгосын Хоол Хүнс, Эмийн Бэлдмэлийн Удирдах Газраас 2009 оны 8-р сарын 24-ний өдөр 2009-122-тоот удирдамжаар баталсан), GCJBP корпорацийн Стандарт үйл ажиллагааны журамд нийцүүлсэн бөгөөд туршилтанд хамрагдсан хүмүүсийн эрх ашгийг хамгаалах үүднээс Хельсинкийн Тунхаглалын ерөнхий зарчмуудыг харгалзсан болно.  

6.3    Оролцогчдын зааварчилгаа болон зөвшөөрөл

  Энэхүү эмнэлзүйн туршилтын дарга болон менежерүүд нь тус туршилтын онцлог шинж чанар, хамрах хүрээ, хүлээгдэж буй үр дүн зэргийг туршилтанд оролцох гэж буй хүмүүст ойлгоход хялбар маягаар урьдчилан танилцуулж дэлгэрэнгүй тайлбарласны үндсэн дээр тэдгээрийг албан ёсны зөвшөөрлийг авсан болно. Туршилтын дарга (эсвэл зөвшөөрөл авах үйл ажиллагааг хариуцсан эрх бүхий менежер) болон туршилтанд оролцох хүмүүс өөрийн биеэр байлцаж эсвэл хууль ёсны бүрэн эрх бүхий төлөөлөгчөөр дамжуулан албан ёсны зөвшөөрөл дээр гарын үсэг зурж баталгаажуулалт хийгдсэн болно. Албан ёсны зөвшөөрлийн маягтыг туршилтын ивээн тэтгэгч туршилтын даргад (туршилтын менежер) боловсруулж өгсөн бөгөөд гарын үсгээр баталгаажуулсан албан ёсны зөвшөөрөл тус бүрийн 1 хувийг туршилтын зааварчилга бүхий мэдээллийн хамт туршилтанд оролцох оролцогч тус бүрт гардуулан өгсөн. Туршилтын дарга (туршилтын менежер) нь албан ёсны зөвшөөрөл авахаас өмнө эмнэлэгийн буюу эмнэлзүйн чанартай аливаа үзлэг, шалгалтыг туршилтанд оролцох хүмүүс дээр хийгээгүй болно. Туршилтанд хамрагдах хүмүүсийн нэрс болон нэрний эхний үсгүүдийг нууцалсан бөгөөд оролцогч бүрт санамсаргүй түүвэрлэлтийн дагуу сонгосон дугаар өгч бүртгэж авсан. Туршилтанд оролцох хүмүүс эмнэлзүйн туршилтын мэдээллийг нууцалсан болохыг, мөн туршилт хийж буй хүрээлэн бүрт гарын үсгээр баталгаажуулсан албан ёсны зөвшөөрлийн нэг хувь хадгалагдаж байгаа талаар мэдээлэлтэй байсан.  

6.4    Эмнэлзүйн туршилтын хөтөлбөрийн зөвшөөрөл болон өөрчлөлт

Тус эмнэлзүйн туршилтыг KFDA  буюу Солонгосын Хоол Хүнс, Эмийн Бэлдмэлийн Удирдах Газрын 2007 оны 7-р сарын 10-ны өдрийн зөвшөөрлийг үндэслэн одоо ашиглаж буй эмнэлзүйн туршилтын хөтөлбөрийн дагуу, туршилтын төлөвлөгөө, оролцогчдын зааварчилгаа, албан ёсны зөвшөөрөл, туршилт бүр дараах хүрээлэнгүүдийн Хянан Шалгах Хорооноос гаргасан тайлангийн хамт зөвшөөрсөн болно. Үүнд:
"Bundang Jesaeng" Эмнэлэгийн 2007 оны 7-р сарын 25-ны өдрийн зөвшөөрөл, "Pochon Cha" Их сургуулийн "Bundang Cha" Эмнэлэгийн 2007 оны 8-р сарын 7-ны өдрийн зөвшөөрөл, Сөүл хотын "ST.MARY" Эмнэлэгийн 2007 оны 9-р сарын 28-ний өдрийн зөвшөөрөл, "ST. VINCENT" Эмнэлэгийн 2007 оны 10-р сарын 4-ний өдрийн зөвшөөрөл, Сөүл хотын Эмнэлэгийн мэндийн төвийн 2008 оны 9-р сарын 23-ны өдрийн зөвшөөрөл, "Gachon" Их сургуулийн эмнэлэгийн 2008 оны 9-р сарын 25-ны өдрийн зөвшөөрөл, "Keimyung" Их сургуулийн "Dongsan" эмнэлэгийн 2008 оны 10-р сарын 17-ны өдрийн зөвшөөрөл, "Kosin" Их сургуулийн "Gospel" эмнэлэгийн 2008 оны 10-р сарын 31-ны өдрийн зөвшөөрөл, "Gang Neung Asan" Эмнэлэгийн 2008 оны 11-р сарын 5-ны өдрийн зөвшөөрөл, мөн "Severance" Эмнэлэгийн 2008 оны 11-р сарын 17-ны өдрийн зөвшөөрөл тус тус багтана.   Туршилтыг "Bundang Jesaeng" Эмнэлэгт 2007 оны 8-р сарын 31-ний өдөр, "Pochon Cha" Их сургуулийн "Bundang Cha" Эмнэлэгт 2007 оны 10-р сарын 22-ны өдөр, "ST. VINCENT" Эмнэлэгт 2007 оны 11-р сарын 8-ний өдөр, Сөүл хотын "ST.MARY" Эмнэлэгт 2007 оны 11-р сарын 14-ний өдөр, Сөүл хотын Эмнэлэгийн мэндийн төвд 2008 оны 10-р сарын 13-ны өдөр, "Gachon" Их сургуулийн эмнэлэгт 2008 оны 10-р сарын 13-ны өдөр, "Kosin" Их сургуулийн "Gospel" Эмнэлэгт 2008 оны 11-р сарын 16-ны өдөр, "Gang Neung Asan" Эмнэлэгт 2008 оны 11-р сарын 20-ны өдөр, "Keimyung" Их сургуулийн "Dongsan" эмнэлэгт 2008 оны 11-р сарын 25-ны өдөр, "Severance" Эмнэлэгт 2008 оны 11-р сарын 27-ны өдөр тус тус эхлүүлсэн юм.   Эмнэлзүйн туршилтын хөтөлбөрийн зөвшөөрөл, өөрчлөлттэй холбоотой үйл ажиллагааг Хүснэгт 6-1 тайлбарласан болно.     Хүснэгт 6-1. Баталгаажуулах / энэхүү эмнэлзүйн туршилтын хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулах үйл ажиллагаа
   
Тасаг/хэлтэс Д/д Хувилбар Хүчинтэй хугацаа Өөрчилсөн агууламж Тайлбар (баталсан огноо)
KFDA буюу Солонгосын Хоол Хүнс, Эмийн Бэлдмэлийн Удирдах Газар 1 V4.0 2007/06/20 ▪ KFDA IND   анх удаа мэдүүлсэн Баталсан (2007.07.10)
2 V5.0 2007/12/12 ▪ Тодруулах шалгуур, туршилтын Баталсан (2008.01.08)
эмийн тунг нэмэх хугацаа
▪ Эмнэлзүйн туршилтын ахицын хуваарийн өөрчлөлт
▪ ALT, AST, TB туршилтуудын тодруулах хугацаа
  ▪ Хэвлийний хэт авианы оношилгооны
үр дүнг тодруулах шалгуур
3 V6.0 2008/08/22 ▪ Эмнэлзүйн туршилт хийх хүрээлэн нэмэх   ▪ Эмнэлзүйн туршилтын менежер, туршилтын эмийн менежмент ▪  Эмнэлзүйн туршилтын менежер, туршилтын эм хянагч эм зүйч нэмэх ▪  Эмнэлзүйн туршилтын менежерийг өөрчлөх (Jeon, Young-Hoon -> Park, Hyeong-Gyu) ▪    Эмнэлзүйн туршилтанд оролцсонтой холбоотой   давуу талыг нэмэгдүүлэх Баталсан (2008.10.30)
4 V7.0 2009/02/11 ▪ Зорилтот оролцогчийг өөрчлөх (184 - 214)   ▪ Хасагдах оролцогчдын хувийг өөрчлөх (30% - 35%) ▪ "Jeil" Эмнэлэгийг эмнэлзүйн туршилт явуулах хүрээлэнгийн жагсаалтаас хасах Баталсан (2009.03.10)

 
IRB буюу Хүрээлэнгийн Хянан Шалгах Хороо 1 V4.1 2007/07/20 ▪ Эмнэлзүйн туршилтын хөтөлбөрт илэрсэн алдааг засаж залруулах   ▪ Эмнэлзүйн туршилт хийх хүрээлэн нэмэх   ▪ Туршилтын менежер нэмэх   ▪ Эмнэлзүйн туршилтын аргачлалд илэрсэн алдааг засаж залруулах A: Баталсан (2007.07.25)   B; Баталсан (2007.08.07)
2 V4.2 2007/07/27 ▪ Туршилтын менежер нэмэх ▪    Эмийн бэлдмэлийн нийцэлийн хувийг тодорхойлох аргыг өөрчлөх C: Баталсан (2007.09.28)
3 V4.3 2007/08/30 ▪  Туршилтын менежер нэмж албан тушаалыг өөрчлөх ▪ Туршилтын менежерүүд нэмэх (хяналтын баг) B: Баталсан (2007.09.18)   D: Баталсан (2007.10.04)
4 V4.4 2007/09/28 ▪     Оролцогчдын тоог тодорхойлох   аргыг өөрчлөх (оролцогчдын тоог өөрчлөхгүй) A: Баталсан (2007.10.11)   C: Баталсан (2007.10.22)
5 V4.5 2007/11/07 ▪  Туршилтын эмийн бэлдмэл хариуцсан эм зүйчийг солих C: Баталсан (2008.01.10)
6 V4.6 20078/11/27 ▪  Зохицуулагчийг солих A: Баталсан (2007.11.30)
7 V4.7 2007/12/10 ▪ Туршилтын менежер нэмэх B: Баталсан (2007.12.18)
  8 V5.1 2008/01/16 ▪   Туршилтын менежерийн нэрний алдааг засах ▪  Туршилт явуулж буй хүрээлэнгийн нэрний алдааг засах A: Баталсан (2007.02.14)
  9 V5.2 2008/01/23 ▪ Туршилтын эмийн бэлдмэл хариуцсан эм зүйчийг солих B: Баталсан (2007.02.26)   C: Баталсан (2008.03.31)   D: Баталсан (2007.02.14)
10 V5.3 2008/02/14 ▪  Туршилт хамтран гүйцэтгэгчийг солих D: Баталсан (2008.03.06)
11 V5.4 2008/03/06 ▪  Зохицуулагчийг солих A: Баталсан (2007.02.14)
12 V5.5 2008/03/25 ▪  Зохицуулагчийг солих B: Баталсан (2008.04.15)
13 V5.6 2008/08/12 ▪ Эмнэлзүйн туршилт хийх хүрээлэн нэмэх F: Баталсан (2008.10.31)
14 V6.1 2008/09/03 ▪ Туршилтын эмийн бэлдмэл хариуцсан эм зүйчийг солих E: Баталсан (2008.09.23)   H: Баталсан (2008.09.25) I:Нэмэлт (2008.09.26)
15 V6.2 2008/09/18 ▪ Эмнэлзүйн туршилт хийх хүрээлэн нэмэх J: Буцалт (2008.10.14) K:Нэмэлт (2008.10.15)
16 V63 2008/09/30 ▪ Туршилт хамтран гүйцэтгэгчийг солих   ▪  Оролцогчид зориулсан зааварчилгааг өөрчлөх ▪  Эмнэлзүйн туршилтын зааварчилгаанаас"туршилтын эмийн бэлдмэлийг бэлдэх" гэсэн өгүүлбэрийг хасах G: Баталсан (2008.10.17)
17 V6.4 2008/10/16 ▪ Туршилт хамтран гүйцэтгэгч, туршилтын менежер нэмэх   ▪  Туршилтын эмийн бэлдмэл хариуцсан эм зүйчийг хасах H: Баталсан (2008.10.30)

 
  18 V6.5 2008/10/20 ·   Эмнэлзүйн туршилтанд хамтран гүйцэтгэгчээр оролцох хүрээлэн нэмэх E: Баталсан (2008.10.21)  I: Засварыг баталсан(2008.11.17) K: Баталсан (2008.11.05)
19 V6.6 2008/12/01 ▪   Эмнэлзүйн туршилт хийх хүрээлэнгийн албан ёсны нэрийг өөрчлөх ▪ Туршилт хамтран гүйцэтгэгчийг солих   ▪  Туршилтын эмийн бэлдмэл хариуцсан эм зүйчийг өөрчлөх   ▪ Эмнэлзүйн туршилт хийхээр итгэмжлэгдсэн хүрээлэнг өөрчлөх F: Баталсан (2008.12.18)   G: Баталсан (2008.12.26)   I: Баталсан (2008.12.15)
20 V6.7 2008/12/30 ▪  Алдааг засаж залруулах   ▪   Хяналтыг баг нэмэх (Jiyioung  Moon, CRA) F: Баталсан (2009.1.20)   H: Баталсан (2009.01.21)   I: Баталсан (2009.1.22)   K: Баталсан (200...01.10)
21 V7.1 2009/03/13 ▪  Зорилтот оролцогчийг өөрчлөх (214 -> 198) ▪  Хасагдсан оролцогчдын хувийг өөрчлөх (30%-35%) ▪  Бүлэг тус бүрт 107 хүн - Бүлэг тус бүрт 98 хүн B: Баталсан (200...04.14)   F: Баталсан (200...05.21)   H: Баталсан (2009.04.09)   I: Баталсан (2009.04.06)   K: Баталсан (2009.03.27)
22 V7.2 2009/03/26 ▪  Хяналтын багыг өөрчлөх (Yoon, Mi-Jin -   Cho, Hyun-Jin) E: Баталсан (2009.04.14)   G: Баталсан (2009.04.10)
23 V7.3 2009/07/16 ·   Хяналтын багыг өөрчлөх (Cho, Hyun-Jin-Park, A-Young) E: Баталсан (2009.07.24) F: Баталсан (2009.08.07) G: Баталсан (2009.08.07)
A: "Bundang Jesaeng" Эмнэлэг, B: "Pochon Cha" Их сургуулийн "Bundang Cha" Эмнэлэг, C: Сөүл хотын "ST.MARY" Эмнэлэг, D:  ST. VINCENT'S Эмнэлэг, E: Сөүл хотын Эрүү Мэндийн Төв, F: "Kosin" Их сургуулийн "Gospel" Эмнэлэг G: "Keimyung" Их сургуулийн "Dongsan" Эмнэлэг, H: "Gachon" Их сургуулийн "Gil" Эмнэлэг I: "Severance" Эмнэлэг , K: "Gang Neung Asan" Эмнэлэг  

Хуудас 30

7. Шалгагч болон дэмжигч байгууллагууд   Энэхүү эмнэлзүйн туршилтыг өндөр туршлагатай, мэргэжлийн туршилт гүйцэтгэгч нар хийж явуулсан. Эмнэлзүйн туршилтын ивээн тэтгэгч нь GCJBP Корпораци, итгэмжлэгдсэн хүрээлэнгийн хувьд Green Cross Корпораци болон CMIC Korea Корпораци нар тус тус оролцсон болно. Green Cross Корпораци уг эмнэлзүйн туршилтын хөтөлбөрийг үр дүнг бүртгэж баримтжуулах журмыг боловсруулсан бол CMIC Korea Корпораци нь туршилт явуулж буй хүрээлэнгүүдийн хяналтыг хэрэгжүүлсэн. Мэдээллийн сангийн бүтэц болон мэдээлэл оруулах үйл ажиллагааг Green Cross Корпораци боловсруулж эмнэлзүйн туршилтын хянан шалгах үйл ажиллагааг C&R Research компани хийж гүйцэтгэсэн бол CMIC Korea Корпораци статистикийн шилжилгээг гардан хийсэн болно.  

7.1   Эмнэлзүйн туршилтын дарга, менежерүүдийн нэр, албан тушаал   

8. Оршил   Элэг нь бие махбодийн синтез, бодисын солилцоог зохицуулж нүүрс ус, липид, уураг, цусны цус бүлэгнүүлэгч бодис хадгалах, мөн амин дэм, цөсний шүүс ялгаруулах үүрэгтэй биеийн хэвийн үйл ажиллагааг хангахад маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг эрхтэн юм. Тиймд, хэрэв элэг аливаа вирус, нянгийн улмаас удаан хугацаагаар өвдөж тэрхүү эмгэг нь яваандаа элэгний архаг өвчин болж тархсан тохиолдолд энэ нь биеийн хэвийн үйл ажиллагаанд маш ихээр буюу ноцтой сөргөөр нөлөөлөх магадлалтай юм. Үүнд улаан хоолойн судас тэлэлт, элэгний оврого буюу элэгний ком, асцит зэрэг хүндрэлүүд бие махбодит сөргөөр нөлөөлж эхлэх тул ялангуяа элэгний цирроз үүсэх магадлал маш өндөр байдаг. Архаг элэгний өвчин эмгэгийн эмчилгээний арга барилын тоонд мэс заслын эмчилгээ, эмийн эмчилгээ зэрэг багтана. Эмийн эмчилгээнд антивирус буюу вирусны эсрэг, элэгний үйл ажиллагааны зохицуулагч эмийн бэлдмэлийг түлхүү ашиглаж ирсэн. Антивирус буюу вирусны эсрэг үйлчилгээтэй бодисыг вирусын гаралтай халдварыг эмчлэх,  элэгний үйл ажиллагааг тогтворжуулагч бодис хэлбэрээр ашиглаж элэгний архаг эмгэг өвчнийг эмчлэхэд туслах эмийн бэлдмэл хэлбэрээр ашигладаг байна. GCJP Laenec тарилга нь эхэсийн гаралтай гидролизат бодис агуулдаг тул элэгний үйл ажиллагааг дэмжиж бэхжүүлэх чадвартай байдаг. Эхэсийн гаралтай эмийн бэлдмэл нь өөрөө маш удаан түүхтэй юм. Түүнийг 1930 оноос эхлэн Орос Улсад өргөнөөр хэрэглэж эхэлсэн бөгөөд эмийн бэлдмэлийн албан ёсны зөвшөөрлийн 1959 онд авсан байна. Улмаас маш олон тооны эмнэлзүйн шинжилгээ болон бусад судалгааг түүний элэгний эмгэг өвчин , цэвэршилтийн үеийн өвчин, арьсны өвчин болон бусад өвчин эмгэгийг анагааж намдаах чадварыг тодорхойлох чиглэлээр явуулсан байна. Эхэсийн гидролизат бодисын хувьд түүний элэгний өвчин эмгэгийг анагаах судалгааны хүрээнд тодорхой тооны туршилтуудыг явуулсан болно. Зарим шинжилгээ, судалгааны үр дүнд эхэсийн гаралтай гидролизат нь элэгний үйл ажиллагааны индекс үзүүлэлт сайжирч, өвчтөнүүдийн эмнэл зүйн шинж тэмдэг, зовиур багасч буурсан нь тогтоогдсон бол зарим судалгааны үр дүнд гепатит вирусын эпитоп сөрөг шилжилт хүртэл оношлогдсон байна. Ихэнх судалгааг 1970-80 онуудад Япон улсад тодорхой бус сонгон шалгаруулалтын шалгуур үзүүлэлттэй жижиг оврын туршилтын бүлгүүд дээр хийж явуулсан тул тухайн эмийн бэлдмэлийн эмнэлзүйн баталгаатай хэрэглээнд зарим хязгаарлалт байгаа тул эхэсийн гидролизатын аюулгүй байдлыг орчин үеийн анагаах ухааны дэвшилтэт технологи дээр суурилсан аргачлалаар нотлож баталгаажуулах үүднээс тодорхой тооны системчилсэн эмнэлзүйн туршилтуудыг хийх шаардлагатай байна. Үндэсний Статистикийн Газрын (Солонгос Улсын) мэдээллийн дагуу Солонгос Улсад 2001 оны байдлаар 1000 эрэгтэй тутамд 11,2% нь, 1000 эмэгтэй тутамд 5,6% нь ямарваа нэгэн элэгний өвчин эмгэгтэй, мөн элэгний өвчний улмаас нас баралтын хувь нь 1000 эрэгтэй тутамд 35.6%-тай, 1000 эмэгтэй тутамд 8.8%-тай тус тус байсан нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт юм. Энэ нь ялангуяа нийгэм, эдийн засгийн үүднээс маш ноцтой бөгөөд сөрөг үр дагавартай статистик үзүүлэлт юм. Учир нь эдгээр элэгний өвчин эмгэгүүд нь 40-өөд насны эрэгтэй хүмүүст түгээмэл тархсан байгаа нь эдгээр хүмүүсийн хамгийн өдөр нийгэмд үр ашигтай хувь нэмрээ оруулах идэвхтэй оролцох үе шаттай давхцаж байгаа юм. Дээр тайлбарласанчлан эдгээр эмнэлзүйн туршилтуудыг GCJBP Laennec тарилгын эмчилгээний үр дүн, аюулгүй байдлыг тодорхойлох үүднээс архины шалтгаант гепатит болон архины бус шалтгаант стеатогепатиттай өвчтөнүүд дээр туршсан бөгөөд туршилтыг GCJBP компаниас бүрэн итгэмжлэгдсэн Green Cross Корпораци нь гардан явуулсан юм.

9. Эмнэлзүйн туршилтын зорилго   Энэхүү эмнэлзүйн туршилтын гол зорилго нь архины шалтгаант гепатит болон архины бус шалтгаант стеатогепатиттай өвчтөнүүд дээр GCJBP Laennec тарилгын эмчилгээний үр дүн, аюулгүй байдлыг тодорхойлоход оршино.   

9.1  Тэргүүн зорилт

GCJBP Laennec тарилгын элэгний үйл ажиллагаа сайжруулах эмчилгээний үр нөлөөг батлах туршилтын хүрээнд ALT буюу Аланинаминотрансферазын агууламж сайжрах хэмжээний дагуу (Аланинаминотрансферазын хувь нь үндсэн агууламжаас 20%-иар нэмэгдсэн өвчтөнүүдэд) Choongwae Adelavin 9 тарилгатай харьцуулахад хэмжээ нь түүнээс доогуур байгаа нь тогтоогдоогүй.  

9.2  Хоёрдогч зорилт

1)  Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд эргээд хэвийн байдалд орсон хүмүүсийн хувь 2)     Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд доод тал нь 1,2 дахин багагүй сайжирсан үзүүлэлттэй хүмүүсийн хувь 3)     Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд доод тал нь 1,5 дахин багагүй сайжирсан үзүүлэлттэй хүмүүсийн хувь 4)     Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд эргээд хэвийн байдалд орсон хүмүүсийн хувь 5)     Туршилтын болон хяналтын бүлгүүдийн ALT буюу Аланинаминотрансферазын түвшинг үндсэн болон тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд харьцуулах 6)     Туршилтын болон хяналтын бүлгүүдийн AST буюу Аспартатаминотрансферазын түвшинг үндсэн болон тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд харьцуулах 7)     Туршилтын болон хяналтын бүлгүүдийн нийт билирубины түвшинг үндсэн болон тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд харьцуулах 8)     Туршилтын болон хяналтын бүлгүүдийн LT буюу Аланинаминотрансферазын түвшинг хэвийн түвшинд орох хугацааг харьцуулах.    

10.  Эмнэлзүйн туршилтын төлөвлөгөө/хөтөлбөр   10.1    Эмнэлзүйн туршилтын ерөнхий аргачлал   Энэхүү эмнэлзүйн туршилтуудыг олон төвтэй, санамсаргүй түүвэрлэлттэй бөгөөд нээлттэй хэлбэртэй харьцуулах замаар явуулсан. Энэхүү эмнэлзүйн туршилтанд сайн дураараа оролцох зөвшөөрөл бичгээр ирүүлсэн, мөн бусад элэгний үйл ажиллагаа сайжруулах эм бодисыг зөвшөөрлийг гаргасан өдрөөс хойш 1 долоо хоногийн дотор угааж цэвэрлэх ажиллагаа хийлгэсэн хүмүүс оролцсон болно. Сонгон шалгаруулалтын шалгуурыг бүрэн биелүүлж угааж цэвэрлэх ажиллагааг хугацаанд нь хийж дуусгасан хүмүүсийг туршилтын болон хяналтын эмийн бэлдмэлүүдээр эмчлүүлэх бүлгүүдэд санамсаргүй түүвэрлэлтийн зарчмын дагуу хуваарилсан болно (архины шалтгаант гепатит болон архины бус шалтгаант стеатогепатиттай өвчтөнүүдийг үечлэн хуваарилсан). Эмийн бэлдмэлүүдийг арьсан дор буюу булчинд тарих хэлбэрээр 6 долоо хоногийн туршид нарийвчилсан эмнэл зүйн туршилтын хуваарийн дагуу өвчтөнүүдэд дараах байдлаар түгээсэн болно:   

Хугацаа Үзлэг1 Суурь Эмчилгээ3     Дуусах4   Үргэлжлэл5
Үзлэг   Гараг/өдөр 1       ~2 д/х 2     02 өдөр 3   14 өдөр 4   28 өдөр 5   42 өдөр Холбогдох тохиолдол     6   ~7 д/х
                  V3,V4,V5  
Бичгээр үйлдсэн зөвшөөрөл   X                      
Хүн ам зүйн судалгаа   X                      
Эмчилгээний түүхийн судалгаа   X   X                  
Жин, амин чухал шинж тэмдгүүд   X   X   X   X   X     X
Биеийн үзлэг   X                   X X
Жирэмсэний тест   X                   X  
ALT, AST, TB тест   X   X2   X   X   X      
Вирусны шинжилгээ   X                      
Туршилтын тестүүд   X                   X X
Электрокардиограмм (ЭКГ)   X                   X  
Хэвлийн хөндийн хэт авианы шинжилгээ   X                      
Элэгний өвчин зогсох   эмийн хэрэглээ   X                      
Элэгний өвчин зогсох   эмийн хэрэглээ       X                  
Хамруулах /хасахшалгуурын   үнэлгээ       X                  
Санамсаргүй түүвэрлэлтийн хуваарилалт       X                  
Туршилтын эмийн бэлдмэлийг жороор олгожөвчтөнүүдэд тарих ажиллагаа       X   X   X          
Хувийн бус хариу үйлдэл       X   X   X   X     X
Хослуулсан эм           X   X   X      
 

1: Вирусны шинжилгээ, электрокардиограмм болон хэвлийн хөндийн хэт авианы шинжилгээний хувьд бичгээр үйлдсэн зөвшөөрлийг өгөхөөс өмнө 1 сарын өмнөх тестийн хариуг ашиглах боломжтой. Эмнэлэгийн үзлэг хийсэн хугацаа 2 долоо хоногоос хэтрэхгүй байх ёстой. 2: Шаардлагатай туршилтын үр дүн нь үзлэгийн үед сонгон шалгаруулалтын шалгуурыг биелүүлсэн байх тохиолдолд үзлэгийн хугацааг суурь үзүүлэлтийг ашиглан энэхүү эмнэлзүйн туршилтыг явуулах боломжтой. 3: Эмнэлэгийн үзлэгийн хугацаа нь ± 3-өдөр үргэлжилнэ.ы Өвчтөний ALT буюу Аланинаминотрансферазын хэмжээ нь 3 буюу 4 дахь үзлэгийн дараа хэвийн түвшинд орсон тохиолдолд үзлэгийн гүйцэтгэлийн шинжилгээг нэмэлт үзлэг, эмчилгээ хийхгүйгээр тэр дор нь хийнэ.  4: ALT буюу Аланинаминотрансфераз нь хэвийн хэмжээнд орсон эсвэл эмчилгээний 6 долоо хоног дууссан тохиолдолд үзлэгийн гүйцэтгэлийн шинжилгээ хийнэ. 5: Эдгээрийг түүнчлэн хэвийн болон хувийн бус хариу үйлдлийн улмаас үзлэгийн гүйцэтгэлийн шинжилгээ хийсний дараах 1 долоо хоногийн дотор хийж гүйцэтгэнэ. 6: Энэхүү туршилтыг зөвхөн төрөх насны эмэгтэйчүүдэд хийсэн. Эмийн бэлдмэлийг зөвхөн туршилтын хариу сөрөг гарсан тохиолдолд хэрэглэсэн. 7: HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV зэрэг тестүүд вирусны шинжилгээнд багтана. 8:  Энэхүү туршилт нь 1 долоо хоногийн өмнө зогсоосон элэгний эмчилгээний зориулалттай эмийн бэлдмэл хамаарахгүй болно. 9: Энэхүү туршилт нь эм угааж цэвэрлэх үйл ажиллагаа хийлгээгүй хүмүүст хамаарахгүй бөгөөд үзлэгийн явцад тогтоосон үр дүнг шинжилгээний үр дүнд тооцсон болно. 10: Энэхүү туршилт нь шинжээч шаардлагагүй гэж үзсэн тохиолдолд хийгдээгүй.      

10.2     Туршилтанд хамрагдсан хүмүүсийг сонгон шалгаруулах:

Энэхүү эмнэлзүйн туршилтыг архины шалтгаант гепатит болон архины бус шалтгаант стеатогепатиттай өвчтөнүүдэд сонгон шалгуурлалтын шалгуурт тэнцсэн буюу тэнцээгүй эсэхээс хамаарч хийсэн.  

10.2.1      Туршилтанд хамруулах шалгуур, хэмжүүр

1)   18-ээс дээш, 75-аас доош насны хүмүүс 2)     6-аас дээш сарын туршид архины шалтгаант гепатит эсвэл архины бус шалтгаант стеатогепатит өвчинтэй хүмүүс 3)   Үндсэн Аланинаминотрансферазын хэмжээ нь хэвийн дээд хэмжээнээс 1,5 дахин илүү буюу түүнээс дээш үзүүлэлттэй хүмүүс     4)    Тус эмнэлзүйн туршилтыг өөрийн биеэр эсвэл эрх бүхий төлөөлөх хүнээр дамжүүлан бичгээр албан ёсны зөвшөөрөл олгож хүлээн зөвшөөрсөн хүмүүс  

10.2.2      Туршилтаас хасагдах шалгуур, хэмжүүр

1)     Вируст гепатит, цөсний бөглөрөл, аутоиммун гепатит, Вильсоны өвчин, гемохроматоз өвчин, α1-антитрипсины дутагдал, галактоземи өвчин, төрөлхийн тирозиноз өвчин зэргийн улмаас элэгний хэвийн үйл ажиллагааны алдагдсан хүмүүс. 2)    Туршилтанд ашиглагдах эм болон бусад амьтны гаралтай эм, уураг төлөөлөгч бодисонд харшилтай болох нь тогтоогдсон хүмүүс (арьсанд тууралт гарах, халуурах, загатнах). 3)   Архаг үрэвсэлтэй хүмүүс (сүрьеэ гэх мэт). 4)    Доод тал нь хүүхдийн С зэрэглэлийн элэгний цирроз, хорт хавдар, бодисын солилцооны архаг эмгэг, бөөрний архаг эмгэг, хүнд хэлбэрийн уушигны өвчин, зүрх судасны архаг өвчин, мэдрэлийн буюу сэтгэцийн өвчин зэргийн улмаас судалгаа явуулсан эмч туршилтанд хамруулахгүй байх шийдвэр гаргасан хүмүүс. 5)   Элэгний ханд эсвэл витамин В2-т харшилтай болох нь тогтоогдсон хүмүүс.    

6)   Туршилтын хугацаанд хориотой эм хослуулан хэрэглэх нь урьдчилан тогтоогдсон буюу магадлалтай хүмүүс. 7)    Сонгогдохоос өмнөх 6 сарын туршид хүний эхэсээс гаралтай буюу агуулсан эмийн бэлдмэлийг хэрэглэсэн хүмүүс. 8)     Сонгогдохоос өмнөх 3 сарын туршид эмнэлзүйн туршилтын хүрээнд өөр нэр төрлийн эмийн бэлдмэлийг хэрэглэсэн хүмүүс. 9)   Жирэмсэн, хөхүүл болон хүүхэд гаргах чадвартай бөгөөд жирэмслэлтээс урьдчилан сэргийлэх зохих арга хэмжээ авдаггүй эмэгтэйчүүд (жирэмслэлтээс урьдчилан сэргийлэх үр дүнтэй арга: хиймлээр үргүй болгох мэл засал, савны хамгаалалт, бэлгэвч, спермицид буюу үр устгагч бодис зэрэг). 10)            Эмнэлзүйн туршилтанд хамруулах боломжгүй буюу тохирохгүй гэж үзсэн бусад хүмүүс.      

10.3    Туршилтанд хамрагдах хүмүүсийн тоог бодох суурь үзүүлэлт

GCJBP Laennec тарилгын элэгний үйл ажиллагаа сайжруулах эмчилгээний үр нөлөөг батлах туршилтын хүрээнд ALT буюу Аланинаминотрансферазын агууламж сайжрах хэмжээний дагуу (Аланинаминотрансферазын хувь нь үндсэн агууламжаас 20%-иар нэмэгдсэн өвчтөнүүдэд) Choongwae Adelavin 9 тарилгатай харьцуулахад хэмжээ нь түүнээс доогуур байгаа нь тогтоогдоогүй.Үүнд туршилтанд хамрагдах хүмүүсийн тоог дараах аргаар бодож гаргасан болно:   (1)    (2)        Pt: туршилтын эм (GCJBP Laennec тарилга) Pc-ийн эмчилгээний дараах ALT-ийн сайжралтын хувь: туршилтын эм (Choongwae Adelavin 9 тарилга) Эмчилгээ дууссаны дараах ALT-ийн сайжралтын хувь (3)   ач холбогдлын түвшин α = 0.025 (4)   Статистикийн үр нөлөө, үр нөлөө (1-β) = 0.8 (5)   Хүлээгдэж буй сайжралтын хувь Pt = Pc = 95.8% 10)    
  Оролцогчид ALT-ийн өөрчлөлтийн мэдээлэл
Ялгац 1 23) 10 80.0% (8/10)
Ялгац 2 24) 12 100% (12/.12)
Ялгац 3 20) 26 100% (26/26)
Жин - 95,8% (46/48)
(6)        Эмнэлзүйн зөвшөөрөгдсөн алдаа δ= -0.1       Эмчилгээний үр нөлөөг үнэлэх туршилтанд орох хүмүүсийн тоог нийт 128 хүнээр (бүлэг бүрт 64 хүн байхаар) бодсон бөгөөд үүнд 35% нь хасагдана гэж тооцоод зорилтот тоо нь нийи 198 хүн (бүлэг бүрт 99 хүн) байсан болно.  

10.4    Эмнэлзүйн туршилтын эмийн бэлдмэл   10.4.1     Эмнэлзүйн туршилтын эмийн бэлдмэлийн танилцуулга     (1) Туршилтын эмийн бэлдмэл □    Нэр: GCJBP Laennec injection / тарилга □    Кодчилсон нэр: LEN □   Түүхий эмийн бэлдмэл, хэрэглэх тун: Үндсэн бодис: эхэсийн гидролизат, 1,0 мл □    Дагалдах үзүүлэлт □   Төлөв байдал: Бор өнгийн ампул нь цайвар шаргал эсвэл бор шаргал өнгийн тунгалаг шингэн агуулагдана. □  Эмийн бэлдмэлийн  үр нөлөө: элэгний архаг өвчний үед элэгний үйл ажиллагаа сайжруулна □   Хэрэглэх заавар, тун: Энгийн тохиолдолд өдөрт 1 удаа 2 мл тарилгыг арьсан доогуур буюу булчинд тарина. Өвчний шинж тэмдгээс хамаараад тарилгыг өдөрт 2-3 удаа тарина. □  Хадгалалт: битүүмжлэлттэй өрөө тасалгаанд, тасалгааны температурт (1 ~ 30 ℃) □  Үйлдвэрлэгч: GCJBP Корпораци     (2) Туршилтын эмийн бэлдмэл □  Нэр: Choongwae Adelavin 9 тарилга □  Кодчилсон нэр: ADV □  Түүхий эмийн бэлдмэл, хэрэглэх тун: элэгний охь, 1,0 мл-т 15㎕ □  Төлөв байдал: Ампул тус бүрт өвөрмөц үнэртэй шаргал өнгийн тунгалаг шингэн агуулагдана. □   Эмийн бэлдмэлийн  үр нөлөө: элэгний архаг өвчин, B2 витамин дутсан үед элэгний үйл ажиллагаа сайжруулна □    Хэрэглэх заавар, тун:  Энгийн тохиолдолд өдөрт 1-2 удаа 1-2 мл тарилгыг арьсан доогуур буюу булчинд тарина.  Тунг өвчтөний нас болон өвчний шинж тэмдгээс хамаарч тохируулна. □  Хадгалалт: харанхуй, битүүмжлэлттэй өрөө тасалгаанд, тасалгааны температурт (1 ~ 30 ℃) □  Үйлдвэрлэгч: Choongwae Pharma Корпораци.      

10.4.2 Эмийн бэлдмэлийн ашиглалт, түгээлт, хадгалалт

Туршилтыг гардан явуулж буй удирдах түвшний эм зүйчид туршилтын эмийн бэлдмэлийн хүлээж авсан, түгээсэн эсвэл буцаасан зэргийг баримтжуулж бүртгэнэ. "Joongang Gil" Эмнэлэгийн хувьд туршилтын дарга нь эмийн бэлдмэлийг өөрийн биеэр өвчтөнүүдэд тарьсан болно. Ашиглаагүй буюу түгээгээгүй эмийн бэлдмэлийг буцаасан. Эмийн бэлдмэлийн хадгалах арга, үйлчлэх хугацаа зэрэг нь эмийг зүй ёсоор харанхуй, битүүмжлэлттэй өрөө тасалгаанд, тасалгааны температурт (1 ~ 30 ℃) хадгалах горимоос шууд хамааралтай бөгөөд үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 12 сарын туршид "харанхуй, битүүмжлэлттэй өрөө тасалгаанд, тасалгааны температурт (1 ~ 30 ℃) хадгална" гэсэн шаардлагыг хангасан байх ёстой.    

10.5   Санамсаргүй түүвэрлэлт Эмнэлзүйн туршилтын шинжлэх ухааны баталгаатай буюу хүчинтэй байдлыг хангах үүднээс өвчтөнүүдийг тодорхой бүлгүүдэд хуваарилах үйл ажиллагааг шинжээчийн аливаа гадны нөлөөлөл зэргээс хамааралгүй, магадлалын онолын дагуу хийж гүйцэтгэсэн. Эмнэлэгийн үзлэгийн үеийн эмнэлзүйн туршилт, тест зэргийн үр дүнг эмнэлзүйн хувьд баталгаатай бөгөөд зүй ёсны эсэхийг баталгаажуулах үүднээс өвчтөнүүдийг тодорхой бүлгүүдэд хуваарилах үйл ажиллагааг санамсаргүй түүвэрлэлтийн зарчмын дагуу явуулсан. Үүнд нийт өвчтөнүүдийг архины шалтгаант гепатит болон архины бус шалтгаант стеатогепатиттай гэдгээр нь урьдчилан тодорхойлсон блокуудад үечлэн ялгаж санамсаргүй түүвэрлэлтийн зарчмын дагуу туршилтын болон хяналтын бүлгүүдэд хуваасан болно.   Эмнэлзүйн туршилтын явцад давхарга бүрийн бүлэг хуваарилах харилцаа нь 1:1 байсан бол багцын нэгж хэмжээ нь 4 эсвэл 6 байсан ч түүнийг гэхдээ энэ нь эмнэлзүйн туршилтын төлөвлөгөөнд тусгаагүй болно.   Шинжээчид туршилтын эмийн бэлдмэлийг туршилтын явцад өвчтөнүүдийг ялгаж салгах үүднээс олгосон хувиарлалтын дугаарын дагуу түгээсэн болно. Удирдах түвшний эм зүйч нь эмийн бэлдмэлийг зохих ёсоор түгээж буй эсэхийг хянаж ажилласан.   

10.6     Хослуулж хэрэглэх эмийн бэлдмэл

10.6.1      Хослуулж хэрэглэхийг хориглосон эмийн бэлдмэл   Туршилтанд хамрагдсан өвчтөнүүдэд дараах эмийг бэлдмэлийг туршилтын нийт хугацаанд хослуулж хэрэглэхийг хориглосон болно:   1)      Холеретик: Choline orotate, Carduus marinanus ext., Chenodeoxycholic acid, Mg. Dimecrotate, Urosdesoxycholic acid гэх мэт   2)     Элэгний эмийн уусмал: DDB, Ornithine HCl, Silymarin, Carnitine orotate, Citiolone,Arginine thiazolidine carboxylate, Coriolan, Urazamide, Ornithine aspartate, Arginine tidiacicate, Metadoxine, Silybin, Malotilate, Timonacic 3)     Элэгний эмчилгээний вирусны эсрэг бодис: Ribavirin, Lamivudine, Thymomodulin, Interferon-α 4)     Хослуулж хэрэглэхэд эрсдэлтэй эмийн бэлдмэл: Acetaminophen, Amoxicillin, Amiodarone, Chlorpromazine, Ciprofloxacin, Diclofenac, Erythromycin, Fluconazole, Isoniazid, oral contraceptives, subcutaneous insertion hormone contraceptive steroid for oral or injection, Phenytoin, Rifampicin, Statin derived hyperlipidemia , Tetracycline Total antibiotics, dideoxynucleosidase (ex: zidovudine) 5)     Бусад: Элэгний үйл ажиллагааг сайжруулах, ALT-ын хэмжээг тогтворжуулах, элэгний архаг/хурц эмгэгийг эмчлэх зэрэг үйлчилгээтэй ерөнхий/тусгай эмийн бэлдмэл.    

Туршилтын явцад аливаа эмийн бэлдмэлийг хослуулах тодорхой шалтгаан үүссэн тохиолдолд тухайн өвчтөнийг туршилтаас хасах буюу эмчилгээг зогсоох асуудлыг шийдвэр гаргах түвшний эмчийн санал, зааврын дагуу шийдсэн болно.   

10.6.2      Хослуулж хэрэглэхэд зөвшөөрөгдсөн эмийн бэлдмэл

Туршилтанд хамрагдсан өвчтөнүүдэд дараах эмийг бэлдмэлийг туршилтын нийт хугацаанд хослуулж хэрэглэхийг зөвшөөрсөн болно:   1)   Дээр жагсаасан хориотой эмийн бэлдмэлээс бусад бүх төрлийн эм. Зарим тохиолдолд туршилтанд хамрагдахаас өмнө өөр төрлийн эмийн бэлдмэл хэрэглэж байсныг харгалзаад тухайн эм нь туршилтын үр дүнг нөлөөлөхгүй гэж үзсэн тохиолдолд шинжээчийн үзэмж, шийдвэрийн дагуу туршилтанд хамруулах шийдвэр олгогдсон болно. 2)    Туршилтын явцад зарим эмийг түр зуур буюу богино хугацаанд хослуулан хэрэглэхийг зөвшөөрсөн. 3)   Хослуулж хэрэглэсэн эм бүрийг (үүнд жишээ нь бусад төрлийн өвчин анагаах эсвэл хэвийн бус хариу үйлдэл, дайвар үр нөлөөг арилгах зориулалттай эмийн бэлдмэл зэрэг багтана) нэр, зориулалт, тун, хэрэглэсэн хугацаа зэрэг мэдээллийн хамт баримтжуулж бүртгэсэн.

Эмнэлзүйн туршилтын нийцэл

Туршилт гүйцэтгэгч нь туршилтын эмийн бэлдмэлийн нийцлийг түүнд агуулагдах бодис, найрлага зэргийг үндэслэн шийдвэр гаргасан бөгөөд нийцэхгүй гэж үзсэн эмийг үйлдвэрлэгчрүү буцаасан болно.   Эмийн бэлдмэлийн нийцэл (%) = (эмчилгээний бодит хугацаа / эмчилгээг төлөвлөсөн нийт өдрийн тоо) X 100    

10.8.1 Үр нөлөө, аюулгүй байдлын үнэлгээ

10.8.1. Үр нөлөөний үнэлгээ       Хуудас 41   10.8.1.1.1 Үр нөлөөний үнэлгээний хувьсамхай өгөгдөхүүн     Туршилтын болон хяналтын бүлэг дэх өвчтөнүүдийн Аланинаминотрансферазын түвшин нь үндсэн агууламжаас 20%-иар нэмэгдсэн өвчтөнүүдийн хувийн харьцуулалт  

10.8.1.1.2

1)  Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд эргээд хэвийн байдалд орсон хүмүүсийн хувь 2)     Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд доод тал нь 1,2 дахин багагүй сайжирсан үзүүлэлттэй хүмүүсийн хувь 3)     Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд доод тал нь 1,5 дахин багагүй сайжирсан үзүүлэлттэй хүмүүсийн хувь 4)     Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд эргээд хэвийн байдалд орсон хүмүүсийн хувь 5)     Туршилтын болон хяналтын бүлгүүдийн ALT буюу Аланинаминотрансферазын түвшинг үндсэн болон тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд харьцуулах 6)     Туршилтын болон хяналтын бүлгүүдийн AST буюу Аспартатаминотрансферазын түвшинг үндсэн болон тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд харьцуулах 7)     Туршилтын болон хяналтын бүлгүүдийн нийт билирубины түвшинг үндсэн болон тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд харьцуулах 8)     Туршилтын болон хяналтын бүлгүүдийн ALT буюу Аланинаминотрансферазын түвшинг хэвийн түвшинд орох хугацааг харьцуулах.    

10.8.1.2       Үр нөлөөний үнэлгээний аргачлал

10.8.1.2.1        Үр нөлөөний үнэлгээний анхдагч аргачлал   ALT буюу Аланинаминотрансферазын түвшингийн сайжралтын хувийгАланинаминотрансферазын түвшин нь үндсэн агууламжаас 20%-иар нэмэгдсэн өвчтөнүүдийн үзүүлэлтийг тэдгээрийн суурь үзүүлэлттэй харьцуулах замаар гаргаж авсан болно.  

10.8.1.2.2        Үр нөлөөний үнэлгээний хоёрдогч аргачлал

 1)     ALT буюу Аланинаминотрансферазын түвшингийн сайжралтын хувийг Аланинаминотрансферазын түвшин нь үндсэн агууламжаас 20%-иар нэмэгдсэн өвчтөнүүдийн үзүүлэлтийг тэдгээрийн суурь үзүүлэлттэй харьцуулсан. 2)     Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд доод тал нь 1,2 дахин багагүй сайжирсан үзүүлэлттэй хүмүүсийн хувь 3)     Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд доод тал нь 1,5 дахин багагүй сайжирсан үзүүлэлттэй хүмүүсийн хувь 4)     AST буюу Аспартатаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд эргээд хэвийн байдалд орсон хүмүүсийн хувь 5)     Аланинаминотрансферазын түвшингийн өөрчлөлтийг суурь болон хэмжигдэх үзүүлэлтийг туршилтын болон хяналтын бүлгүүдийн харьцуулсан үзүүлэлт дээр үндэслэн гаргасан. 6)     Аспартатаминотрансферазын түвшингийн өөрчлөлтийг суурь болон хэмжигдэх үзүүлэлтийг туршилтын болон хяналтын бүлгүүдийн харьцуулсан үзүүлэлт дээр үндэслэн гаргасан. 7)    Нийт билирубины түвшингийн өөрчлөлтийг суурь болон хэмжигдэх үзүүлэлтийг туршилтын болон хяналтын бүлгүүдийн харьцуулсан үзүүлэлт дээр үндэслэн гаргасан. 8)    ALT буюу Аланинаминотрансферазын түвшингийн сайжралтын хугацааг Аланинаминотрансферазын түвшин хэвийн хэмжээнд хүрэх үеэр хэмжсэн болно.  

10.8.2      Аюулгүй байдлын үнэлгээ.   10.8.2.1       Аюулгүй байдлын үнэлгээний хувьсамхай өгөгдөхүүн   Хэвийн бус хариу үйлдэл, туршилтын шалгуурууд   

10.8.2.2       Аюулгүй байдлын үнэлгээний аргачлал

Хэвийн бус хариу үйлдлийг эмнэлзүйн туршилтын эмийн бэлдмэлийг хэрэглэх явцад шинээр илэрсэн буюу тогтоогдсон хариу үйлдэл буюу дайвар үр нөлөөг үндэслэн тодорхойлсон болно. Үүнд тухайн эмийн бэлдмэл болон түр зуурын үзэгдэл бүхий хариу үйлдэл (туршилтын үр дүнгийн эмгэг)зэргээс хамааралгүй бүртгэсэн болно. Таагүй шинж тэмдэгүүдийг илрүүлэх үед тухайн өвчний үр нөлөөг өвчний түүхэнд бүртгэж авсан бөгөөд хэвийн бус хариу үйлдэл гэж ялгасан болно. Туршилтын явцад түр зуурын ч гэсэн үзэгдэл бүрийг хэвийн бус хариу үйлдэл гэж бүртгэж авсан ч (шинж тэмдэг, эхлэх огноо, хугацаа гэх мэт) утгагүй буюу субъектив шинж тэмдэг бүртгэгдээгүй байна. Хэвийн бус хариу үйлдэл зэргээс үнэлгээний хувьд энэ нь эмнэлзүйн туршилтын төлөвлөгөөнд заасан үнэлгээний стандартыг иш татсан ноцтой шинж тэмдэг хамааран үе шатанд тус шүүх шинжилгээний гүйцэтгэгч нь дүрэм гаргасан юм. Туршилтын гүйцэтгэгч нь эмнэлзүйн анагаах ухаантай уялдуулан үнэлгээ хийх хүрээнд (тодорхой , үл мэдэгдэх зэрэг ямарваа нэг хамааралтай гэж үзсэн, хамааралтай байх, хамааралтай байж болох магадлалтай гэх мэт) 6 үе шаттай болгон ангилсан.  

Ижил хариу үйлдэл нэг субъектэд олон удаа илэрсэн тохиолдолд хариу үйлдэл бүрийг нь нэг тохиолдол гэж үзэн бүртгэж авсан. Нэг хэвийн бус хариу үйлдэл нь эмнэлзүйн анагаах ухааны хувьд хамааралгүй эсэхийг туршилтын гүйцэтгэгчийн үзэмжээр шийдвэрлэсэн болно.         

10.9     Статистикийн шинжилгээний объект, шинжилгээний аргачлал

10.9.1      Статистик шинжилгээний объект   Эмнэлзүйн туршилтын үр дүнд гаргаж авсан мэдээллийг ITT-бүлэг (эмчлэх зорилготой) бүлэг, PP-бүлэг (хөтөлбөрийн дагуух эмчилгээтэй) зэрэгт хуваасан болно. ITT бүлэгт аюулгүй байдлын мэдээллийг баталгаажуулах үүднээс энэ туршилтанд доод тал нь 1 удаа оролцож тухайн туршилтын эмийн бэлдмэлийг хэрэглэж байсан хүмүүсийг оруулсан бол PP бүлэгт урьд өмнө энэхүү эмнэлзүйн туршилтанд ITT бүлэгт орж хамрагдаж байсан хүмүүсийг оруулсан. Энэхүү эмнэлзүйн туршилтын үр дүн шинжилгээг нөлөөтэй гэж үзэж эмнэл зүйн туршилт төлөвлөгөөний ач холбогдол дараах байдлаар зөрчсөн байсан тохиолдлуудыг (PP-бүлгийг оруулахгүйгээр) шинжилгээнд оруулаагүй: 1)       Хамруулах/хасах шалгуурыг зөрчих байдал 2)       Хослуулж хэрэглэхэд хориотой эм хэрэглэсэн 3)       ALT-ийн тестийг эм хэрэглэж эхлэх буюу дуусах үед нь хийгээгүй 4)       Эмийн нийцэл 80%-иас бага   Дараах тохиолдлуудад хугацаанаас өмнө дуусгасан туршилтын үр дүнг "туршилт дуусах үеийн шинжилгээний үр дүн" гэж тооцож PP-бүлгийн шинжилгээнд хамруулсан болно:   -          ALT-ийн хэмжээ нь эмийн бэлдмэлийг хэрэглэж эхэлснээс хойш 2 дахь эсвэл 4 дэх долоо хоногт хэвийн түвшинд орсон -           Гүйцэтгэгч болон оролцогч хоёулаа туршилтын эмнэлзүйн үр нөлөө нь хангалтгүй байсан гэж үзсэн тохиолдолд Үр дүнгийн үнэлгээг PP-бүлгийг эсрэг явуулсан тул нэмэлт шинжилгээг урьд өмнө доод тал нь 1 удаа туршилтанд хамрагдаж байсан хүмүүс дээр хийх нь илүү үр дүнтэй гэж үзсэн тохиолдолд (өөрчлөгдсөн ITT-бүлэг). Хүн ам зүйн мэдээлэл, суурь хүчин зүйл нь дүн шинжилгээг PP-бүлгийн эсрэг, аюулгүй байдлын үнэлгээг ITT-бүлгийн эсрэг тус тус явуулсан болно.  

10.9.2     Шинжилгээний аргачлал

Туршилтын Р-хэмжигдэхүүнийг тодорхойлж туршилтын үндсэн шинжилгээг 1 талтай тест хэлбэрээр явуулж ач холбогдлын түвшинг 0.025-аас бага байхаар тогтоосон. Хэвийн бус хариу үйлдэл буюу реакцийн талаарх мэдээллийг эмчилгээнд хамрагдсан бүлгүүдийн хүрээний итгэх интервал 90%-иас авч бүлгүүдийн хооронд харьцуулсан. Үндсэн шинжилгээ болон хэвийн бус хариу үйлдлийн шинжилгээнээс бусад статистик дүн шинжилгээг 2 талтай тест хэлбэрээр хийж, үүнд ач холбогдлын түвшинг 0.05-аас бага байхаар тогтоосон.  

Лабораторын туршилтын үр дүнг байхгүй буюу дутуу мэдээллийг (боловсруулаагүй мэдээлэл) үл харгалзан шинжилсэн болно. Лабораторын туршилтын үр дүнгээс бусад байхгүй буюу дутуу мэдээллийг LOCF буюу Сүүлчийн ажиглалт дээр үндэслэсэн дүн шинжилгээ хийх аргын дагуу байхгүй буюу дутуу мэдээллийг хамгийн сүүлд тухайн цаг үед тодорхойлогдсон үзүүлэлтээр орлуулсан болно.   

10.9.2.1       Хүн ам зүйн мэдээлэл

  Хүн ам зүйн мэдээллийг хоёр бүлгийн хооронд эмчилгээний суурь мэдээллийг харьцуулж, үнэлэх замаар тодорхойлж гаргасан. Тасралтгүй төрлийн хувьсагчуудын хувьд хоёр бүлгийн хоорондын ижил төрлийн үзүүлэлтийг харьцуулсан дүн шинжилгээ хийх зэрэг төрөл хувьсагчуудын хослоогүй сорил болон огтлолын нэгэн төрөл ашиглаж, Chi-квадрат эсвэл туршилт Фишерийн нарийн тест ашиглан шалгаж болохоор хийсэн.Хоёр бүлгийн хооронд томоохон буюу их хэмжээний ялгаатай үзүүлэлт гарсан тохиолдолд эдгээрийг хувьсамхай үзүүлэлт гэж үзэн логик регресс болон ковариацын үр дүнгийн шинжилгээнд оруулсан болно.  

10.9.2.2       Хослуулан хэрэглэх эмийн бэлдмэл

Хослуулан хэрэглэхээр зөвшөөрөгдсөн эмийн бэлдмэлүүдийг том болон жижиг ангилалд KIMS-ийн тодорхойлсон ангиллын дагуу хуваарилж шаардлагатай үед өвчтөнүүдэд ашигласан байна.

10.9.2.3       Үр нөлөөний анхдагч үнэлгээний хувьсамхай өгөгдөхүүн

  ALT буюу Аланинаминотрансферазын түвшингийн сайжралтын хувийгАланинаминотрансферазын түвшин нь үндсэн агууламжаас 20%-иар нэмэгдсэн өвчтөнүүдийн үзүүлэлтийг тэдгээрийн суурь үзүүлэлттэй харьцуулсан. Доогуур бус үзүүлэлтийн туршилтыг туршилтын болон хяналтын бүлгүүдийн доод үзүүлэлтийн хязгаар 97.5%-тай, ALT-ийн хэмжээ сайжрах хувь нь нэг талын итгэх интервалтай (хяналтын бүлгийн ALT-ийн хэмжээ сайжрах хувийг хяналтын бүлгийн ALT-ийн хэмжээ сайжрах хувьтай харьцуулж) байхаар тооцож хийсэн. Нэг талыг барьсан итгэх интервалтай доод хязгаарын утга нь -0,1-аас илүү байх тохиолдолд энэ нь туршилтын бүлгийн хяналтын бүлэгтэй харьцуулахад чанарын хувьд доогуур биш гэж үзсэн юм. Бүлэг тус бүрийн ALT сайжруулах ханш танилцуулж байсан ковариацын тэр залруулах шаардлагатай байсан тохиолдолд, бүлэг хоорондын ялгаа нь харьцуулж, логик регрессийн шинжилгээ хийх замаар хянаж байна. Бүлэг тус бүрийн ALT-ийн хэмжээ сайжрах хувийг төлөөлж буй үзүүлэлт нь ковариацын үзүүлэлтийг засаж залруулах шаардлагатай байсан тохиолдолд, бүлэг хоорондын ялгааг харьцуулж, логик регрессийн шинжилгээ хийх замаар хянасан болно.  

Хураангуй хүснэгтэд харуулснаар ALT-ийн хэмжээ сайжрах хувь тус бүрийг (тохиолдолд тоо, харьцаа) тодорхойлоход туршилтын болон хяналтын бүлгүүдийн доод үзүүлэлтийн хязгаар 97.5%-тай, ALT-ийн хэмжээ сайжрах хувь нь нэг талын итгэх интервалтай байхаар тогтоосон.

10.9.2.4       Үр нөлөөний хоёрдогч үнэлгээний хувьсамхай өгөгдөхүүн

10.9.2.4.1        ALT-ийн хэмжээ сайжрах хувь, AST-ийн хэмжээ сайжрах хувь   ALT болон AST -ийн хэмжээ сайжрах хувийг хувьсагчуудын хослоогүй сорил болон огтлолын нэгэн төрөл ашиглаж, Chi-квадрат эсвэл туршилт Фишерийн нарийн тест ашиглан шалгаж болохоор хийсэн.Бүлэг тус бүрийн ALT сайжруулах ханш танилцуулж байсан ковариацын тэр залруулах шаардлагатай байсан тохиолдолд, бүлэг хоорондын ялгаа нь харьцуулж, логик регрессийн шинжилгээ хийх замаар хянаж байна. Хураангуй хүснэгтэд ALT болон AST -ийн хэмжээ сайжрах хувийг холбогдох Р-хэмжигдэхүүн зэрэг үзүүлэлтүүдийн хамт харуулсан болно.  

10.9.2.4.2        Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд доод тал нь 1,2 болон 1,5 дахин сайжирсан үзүүлэлттэй хүмүүсийн хувь

Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд доод тал нь 1,2 болон 1,5 дахин сайжирсан үзүүлэлттэй хүмүүсийн хувийг Chi-квадрат эсвэл туршилт Фишерийн нарийн тест ашиглан шалгаж болохоор хийсэн.Бүлэг тус бүрийн ALT сайжруулах ханш танилцуулж байсан ковариацын тэр залруулах шаардлагатай байсан тохиолдолд, бүлэг хоорондын ялгаа нь харьцуулж, логик регрессийн шинжилгээ хийх замаар хянаж байна. Доогуур бус үзүүлэлтийн туршилтыг туршилтын болон хяналтын бүлгүүдийн доод үзүүлэлтийн хязгаар 97.5%-тай, ALT-ийн хэмжээ сайжрах хувь нь нэг талын итгэх интервалтай (хяналтын бүлгийн ALT-ийн хэмжээ сайжрах хувийг хяналтын бүлгийн ALT-ийн хэмжээ сайжрах хувьтай харьцуулж) байхаар тооцож хийсэн. Нэг талыг барьсан итгэх интервалтай доод хязгаарын утга нь -0,1-аас илүү байх тохиолдолд энэ нь туршилтын бүлгийн хяналтын бүлэгтэй харьцуулахад чанарын хувьд доогуур биш гэж үзсэн юм. Бүлэг тус бүрийн ALT сайжруулах ханш танилцуулж байсан ковариацын тэр залруулах шаардлагатай байсан тохиолдолд, бүлэг хоорондын ялгаа нь харьцуулж, логик регрессийн шинжилгээ хийх замаар хянаж байна. Хоёр бүлгийн хооронд ямар ч ялгаа байхгүй гэж үзсэн тохиолдолд архины шалтгаант гепатит болон архины бус шалтгаант стеатогепатиттай өвчтөнүүд үзүүлэлтийг зохион ковариацын гэж байна. Хураангуй хүснэгтэд Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд доод тал нь 1,2 болон 1,5 дахин сайжирсан үзүүлэлттэй хүмүүсийн хувийг доогуур бус үзүүлэлтийн туршилтыг туршилтын болон хяналтын бүлгүүдийн доод үзүүлэлтийн хязгаар 97.5%-тай, ALT-ийн хэмжээ сайжрах хувь нь нэг талын итгэх интервалтай байхаар үзүүлсэн байна.  

10.9.2.4.3        ALT-ын өөрчлөлт, AST-ын өөрчлөлт, нийт билирубины өөрчлөлт

ALT-ын өөрчлөлт, AST-ын өөрчлөлт, нийт билирубины өөрчлөлт зэргийг эмчилгээний бүлэг бүрт үзлэг бүрийн дараа, ач холбогдлын үзүүлэлтээс хамааран хослоогүй t-тестийн үр дүнг харгалзан гаргасан болно. Бүлэг тус бүрийн ALT сайжруулах ханш танилцуулж байсан ковариацын тэр залруулах шаардлагатай байсан тохиолдолд, бүлэг хоорондын ялгаа нь харьцуулж, логик регрессийн шинжилгээ хийх замаар хянаж байна. Түүнчлэн, тарилгын өмнөх болон дараах үеийн ач холбогдлын үзүүлэлтийг хосолсон t-тестийн үр дүнг харгалзан гаргасан болно. Хураангуй хүснэгтэд ALT болон AST -ийн хэмжээ сайжрах хувийг нийт билирубины өөрчлөлтийн хамт статистик мэдээллийг эмчилгээний бүлэг тус бүрийн хувьд (N, дунд зэрэг, стандарт, дундаж , бага, их) төрөл бүрийн ангиллаар ялгаж бүлгүүдээр ялгаж үзүүлсэн болно. ALT болон AST -ийн хэмжээ сайжрах хувийг нийт билирубины өөрчлөлтийн графикийг өөрчлөлтийн явцыг цаг хугацааны хувьд хэрхэн хувьсаж буйгаар харуулсан болно.   

10.9.2.4.4        ALT хэвийн хэмжээнд орох хугацаа

Хураангуй хүснэгтэд ALT болон AST -ийн хэмжээ сайжрах хувийг нийт билирубины өөрчлөлтийн хамт статистик мэдээллийг эмчилгээний бүлэг тус бүрийн хувьд (N, дунд зэрэг, стандарт, дундаж , бага, их) төрөл бүрийн ангиллаар ялгаж бүлгүүдээр ялгаж үзүүлсэн болно.  

10.9.2.5       Аюулгүй байдлын үнэлгээний хувьсамхай өгөгдөхүүн

10.9.2.5      Хувийн бус хариу үйлдэл   Хэвийн бус хариу үйлдлийн хураангуй болон дүн шинжилгээнд хэвийн бус үр нөлөөг эмийн бэлдмэлтэй хэрхэн хамааралтай илэрч буйг шинжилсэн болно. Хэвийн бус хариу үйлдлийг бүлэг бүрийн хувьд WHO-ART 2006 SOC буюу Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагын 2006 оны Эмийн Гаж Үр Нөлөөг тодорхойлох ангиллын нэгдсэн систем болон хэвшмэл нэр томъёоны дагуу тодорхойлсон болно.   Хураангуй хүснэгтэд дараах мэдээллийг эмчилгээний бүлэг бүрийн хувьд харуулж Chi-квадрат эсвэл туршилт Фишерийн нарийн тест ашиглан харьцуулсан болно. -     Тохиолдлын дугаар, хувь болон нийт тохиолдсон тоо зэргийг хэвийн бус эмийн бэлдмэлийг хэрэглэсний дараа тодорхойлсон -       Тохиолдлын дугаар, хувь болон нийт тохиолдсон тоо зэргийг хэвийн бус эмийн бэлдмэлийг хэрэглэх үед тодорхойлсон  

-  Ноцтой гаж үр нөлөөний тоо -  Туршилтаас хасагдахад хүргэсэн тохиолдлын дугаар, хувь болон нийт тохиолдсон тоо -  Ноцтой гаж үр нөлөөний тоо, тохиолдлын дугаар, хувь болон нийт тохиолдсон тоо   Энэхүү эмнэлзүйн анагаах ухаантай холбоотой бүх боловсруулсан хэвийн бус хариу үйлдэл, гаж нөлөөг эмчилгээний бүлэг бүрээр хүснэгтэд хэргийн тоо, хувь, мөн тохиолдлын тооны хамт танилцуулсан байна. Хэвийн бус хариу үйлдэл, учир шалтгааны хоорондын харилцааг хэвийн бус үйлдлийн тоо зэргийг итгэх интервалын хэмжээ 90%-тай байхаар тооцож хамгийн бага хэмжээтэй хариу үйлдлийн хэмжээг ноцтой түвшинтэй харьцуулсан байна. Түүнээс гадна, бүх боловсруулсан хариу үйлдэл, учир шалтгааны хоорондын харилцааг эмнэлзүйн эмтэй холбоотой гаж нөлөөний хамгийн ноцтой байдал харуулсан.   

10.9.2.5.2        Жин, амин чухал шинж тэмдгүүд

Цусны даралт (SBP, DBP), зүрхний цохилтын дамтамж, биеийн температур болон биеийн жингийн өөрчлөлтийг эмчилгээ дуусах үеийн үзүүлэлтийг суурь үзүүлэлттэй харьцуулах замаар бүлэг тус бүрийн хувьд хослоогүй t-тестийн үр дүнг харгалзан үзүүлсэн болно. Бүлэг тус бүрийн ALT сайжруулах ханш танилцуулж байсан ковариацын тэр залруулах шаардлагатай байсан тохиолдолд, бүлэг хоорондын ялгаа нь харьцуулж, логик регрессийн шинжилгээ хийх замаар хянаж байна. Түүнчлэн, тарилгын өмнөх болон дараах үеийн ач холбогдлын үзүүлэлтийг хосолсон t-тестийн үр дүнг харгалзан гаргасан болно. Хураангуй хүснэгтэд Цусны даралт (SBP, DBP), зүрхний цохилтын дамтамж, биеийн температур болон биеийн жингийн өөрчлөлтийг эмчилгээ дуусах үеийн үзүүлэлтийг суурь үзүүлэлттэй харьцуулах замаар бүлэг тус бүрийн хувьд (N, дунд зэрэг, стандарт, дундаж , бага, их) төрөл бүрийн ангиллаар ялгаж бүлгүүдээр ялгаж үзүүлсэн болно.  

10.9.2.5.3        Биеийн үзлэг

Биеийн үзлэгийг хэвийн болон хэвийн бус хариу үйлдэл, сөрөг гаж нөлөө байгаа эсэхийг тодорхойлох, үзүүлэлт нь эмчилгээ дуусах үеийн үзүүлэлтийг суурь үзүүлэлттэй харьцуулах замаар Макнемарын тестийг ашиглаж хийсэн. Хураангуй хүснэгтэд  хэвийн болон хэвийн бус хариу үйлдэл, сөрөг гаж нөлөө байгаа эсэхийг тодорхойлсныг харуулсан байна. Хэвийн болон хэвийн бус хариу үйлдэл, сөрөг гаж нөлөө илрээгүй тохиолдолд тухайнөвчтөний мэдээллийг хамруулаагүй болно.  

10.9.2.5.4        Туршилтын шалгалт

Цусны даралт (SBP, DBP), зүрхний цохилтын дамтамж, биеийн температур болон биеийн жингийн өөрчлөлтийг эмчилгээ дуусах үеийн үзүүлэлтийг суурь үзүүлэлттэй харьцуулах замаар бүлэг тус бүрийн хувьд хослоогүй t-тестийн үр дүнг харгалзан үзүүлсэн болно. Бүлэг тус бүрийн ALT сайжруулах ханш танилцуулж байсан ковариацын тэр залруулах шаардлагатай байсан тохиолдолд, бүлэг хоорондын ялгаа нь харьцуулж, логик регрессийн шинжилгээ хийх замаар хянаж байна. Түүнчлэн, тарилгын өмнөх болон дараах үеийн ач холбогдлын үзүүлэлтийг хосолсон t-тестийн үр дүнг харгалзан гаргасан болно. Макнемарын тестийг ашиглан гематологи, цусны, химийн шинжилгээ, шээсний шинжилгээ зэргийн үр дүнг эмчилгээ дуусах үеийн үзүүлэлтийг суурь үзүүлэлттэй харьцуулах замаар хийсэн. Бүлэг тус бүрийн тестийн үр дүн бүхий ковариацын үзүүлэлтийг залруулах шаардлагатай байсан тохиолдолд, бүлэг хоорондын ялгаа GEE буюу Боловсруулах-Төлөвлөх-Харьцуулах замаар харьцуулж, логик регрессийн шинжилгээ хийх замаар хянасан болно. Хураангуй хүснэгтэд гематологи, цусны, химийн шинжилгээ, шээсний шинжилгээ зэргийн үр дүнг эмчилгээ дуусах үеийн үзүүлэлтийг суурь үзүүлэлттэй харьцуулах замаар бүлэг тус бүрийн хувьд (N, дунд зэрэг, стандарт, дундаж , бага, их) төрөл бүрийн ангиллаар ялгаж бүлгүүдээр ялгаж үзүүлсэн болно. Эмчилгээ дуусах үеийн үзүүлэлтийг суурь үзүүлэлттэй харьцуулах замаар тогтоогдсон хэвийн гематологи, цусны, химийн шинжилгээ, шээсний шинжилгээ зэргийн үр дүнг нэмэлт туршилт, тестийн үр дүнгийн хамт (Р-хэмжигдэхүүн) бүлгүүдээр харуулсан байна.    

10.10 Мэдээллийг чанарын баталгаа

Туршилтын дарга болон менежерүүд эдгээр туршилтуудыг "эмнэл зүйн зохистой зарчмын" дагуу, эмнэл зүйн туршилт төлөвлөгөөний зохистой сургалтад хамрагдсаны дараа энэ эмнэлзүйн сорилт тестүүдийг хийсэн болно. Эмнэлзүйн туршилтын үр дүнг илүү нарийн, алдаа мадаггүй гаргах үүднээс эмнэлзүйн туршилтын зохицуулагч нь туршилтын үр дүнгээс авсан мэдээллийг боловсруулж цэгцлэх үүрэгтэй ажилласан болно. Туршилтын дарга болон менежерүүд тэдний итгэмжлэгдсэн шалгалт хяналтын төлөөлөгчдийн хамт туршилтын бичиг хэргийг өөрчлөх үүрэгтэй байсан ба энэ нь нэмэлт өөрчлөлт оруулах үед, эх хувийн өөрчлөлт, он сар өдөр, гарын үсэг зэргийн хамт бүртгэж тэмдэглэсэн болно. Эмнэл зүйн туршилтын хугацаанд туршилтын дарга нь тестийн үр дүн дээр суурилсан мэдээллийг харьцуулах замаар зөрүү буюу эс үйлдэл байсан үед энэ эмнэл зүйн туршилт үнэн зөв мэдээлэл, бичлэг засах хяналтын ажилтнууд байнгын хяналт тавих замаар холбогдох дүрэм, журам, төлөвлөгөөний дагуу зөв хийсэн эсэхийг баталсан болно. Мэдээлэлд аливаа алдаа оруулахас урьдчилан сэргийлэх үүднээс мэдээллийг давхар оруулсан мэдээллийг тооцохгүй байх, тэдгээрийг үнэн зөв байдлыг давхар хянах шалгалтын батлагдсан нарийвчлал, баталгаажсан мэдээллийн санд логик шалгалт хийх, бүртгэсэн агуулгыг дахин тулгаж шалгах зэрэг аргачлалууд хэрэглэсэн. Түүнчлэн, мэдээллийн менежментийн дарга нь тохиромжгүй, дутуу эсвэл тодорхой бус мэдээллийг бүртгэл оруулахгүй байх буюу дахин хянан шалгах үүрэгтэй ажилласан бөгөөд мэдээллийн баталгаажуулалтыг DCF (Мэдээлэл тодруулах журам)-ын дагуу хийсэн болно. Нэмэлт өөрчлөлт, засвар зэргийг туршилт гүйцэттгэгч байгууллагын дарга болон мэдээллийн менежментийн дарга нар хийсэн. Мэдээллийг зөвхөн тодорхой зөвшөөрөлтэй эрх бүхий хүмүүс оруулах эрхтэй бөгөөд зөвхөн тэдгээр нь холбогдох нэмэлт өөрчлөлт, засвар залруулга зэргийг зөвхөн эдгээр хүмүүс  оруулах эрхтэй байсан.

11. Туршилтанд хамрагдсан хүмүүс/субъектүүд   11. 1 Эмнэлзүйн туршилтанд хамрагдсан хүмүүсийн оролцооны байдал   Нийт 324 өвчтөн тус эмнэлзүйн туршилтанд дараах байдлаар хамрагдсан болно (Зураг 1).   Зураг 1. Эмнэлзүйн туршилтанд хамрагдсан хүмүүсийн оролцооны байдал
   
Зөвшөөрөл өгсөн хүмүүс N=324
    Үзлэгийн үед хасагдсан хүмүүс N=130   Хамруулах/хасах шалгуур хүчингүй: 121   Бусад шалтгаанаар хасагдсан: 9
  Зөвшөөрөл өгсөн хүмүүс   Laennec: 95 хүн    Adelavin: 100 хүн      

ITT-бүлгийн тэнцээгүй хүмүүс

N=1 (туршилтын тарилга хийлгээгүй)       ITT-бүлэг    N=194  
                      Нэмэлт үр дүнтэй шинжилгээний бүлгээс(mITT) хасагдсан хүмүүс

N=2

ADELAVIN: 2 Бусад шалтгаанаар хасагдсан; 1 Бусад; 1 (сүрьеэ)

Laennec: 95

Adelavin: 99
PP-бүлгийн тэнцээгүй хүмүүс N=40 Laennec: 25   Хамруулах/хасах шалгуурыг зөрчсөн: 2 хориотой эм хослуулж хэрэглэсэн: 5 Бусад шалтгаанаар хасагдсан: 15 Бусад; 3 (архичин, хориотой эм буруу хэрэглэсэн, хориотой эм дахин хэрэглэсэн) Adelavin: 15 Хамруулах/хасах шалгуурыг зөрчсөн: 2   Бусад шалтгаанаар хасагдсан: 12   Бусад; 1 (сүрьеэ)
         
  Нэмэлт үр дүнтэй шинжилгээний бүлэг N-192(mITT)
PP-бүлэг N=154

Laennec: 95, Adelavin:97


Laennec: 70, Adelavin:84

11.2 Эмнэлзүйн хөтөлбөрт эмчилгээний төлөвлөгөөний зөрчил Энэхүү туршилтанд нийт 324 өвчтөн эмнэлэгийн үзлэгээр орж 195 үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авсан (туршилтын бүлэг: 95, хяналтын бүлэг: 100). Хуваарилалтыг санамсаргүй түүвэрлэлтийн дагуу хийсэн. Туршилтын бүлэгт, 95 хүн (26.3%), 25 хүн, хасах / оруулах шалгуур зөрчсөн (2) улмаас PP-бүлэг хассан (5), зөвшөөрлийг хүчингүй (15) авч ашиглах нь хориотой мансууруулах бодис нэгтгэж байв, мөн бусад (3: архи уусан 1, эмнэлгийн эмийн аюулгүй байдлын зөрчил 1, ургамлын гаралтай эм хэрэглэсэн) ба хяналтын бүлэгт 100 хүн(15.2%), 15 хүн авч хослуулан хэрэглэх нь хориотой эм шалтгаанаар (2 хүн PP-бүлэгт ороогүй байна ), учир нь эмнэлгийн эм хэрэглэсэн ITT-бүлэгт хамаарахгүй зөвшөөрлийг цуцлах (12), болон бусад (далд сүрьеэ 1), 1. Төлөвлөгөөний дагуу эмнэл зүйн сорилт хийж туршилтын бүлэгт 70 хүн, хяналтын бүлэгт, хяналтын бүлэгт 80 хүн, нийт 154 хүн бүрдсэн байв. Нийт 194 хүн эмчилгээнд хамрагдсан болно. Хяналтын бүлэг (зөвшөөрлийг хүчингүй 1, бусад 1 (далд сүрьеэ) 2 хүн бусад шалтгаанаар, 192 нэмэлт хүн үр дүнтэй шинжилгээ бүлэгт багтсан. Нийт хүмүүсийн эмнэлзүйн туршилт оролцох тоог Хүснэгт 11-2-д, бүлгээр нь Хүснэгт 11-1-д тус тус харуулсан болно.   

12.1     Шинжилгээнд хамрагдсан хүмүүсийн сонгон шалгаруулалт

  ITT бүлэгт аюулгүй байдлын мэдээллийг баталгаажуулах үүднээс энэ туршилтанд доод тал нь 1 удаа оролцож тухайн туршилтын эмийн бэлдмэлийг хэрэглэж байсан хүмүүсийг оруулсан бол PP бүлэгт урьд өмнө энэхүү эмнэлзүйн туршилтанд ITT бүлэгт орж хамрагдаж байсан хүмүүсийг оруулсан. Үр дүнгийн үнэлгээг PP-бүлгийг эсрэг явуулсан тул нэмэлт шинжилгээг урьд өмнө доод тал нь 1 удаа туршилтанд хамрагдаж байсан хүмүүс дээр хийх нь илүү үр дүнтэй гэж үзсэн тохиолдолд (өөрчлөгдсөн ITT-бүлэг). Хүн ам зүйн мэдээлэл, суурь хүчин зүйл нь дүн шинжилгээг PP-бүлгийн эсрэг, аюулгүй байдлын үнэлгээг ITT-бүлгийн эсрэг тус тус явуулсан болно.  

12.2     Эмчилгээний өмнөх хүн ам зүйн мэдээлэл болон бусад үзүүлэлтүүдийн харьцуулалт

12.2.1 Хүн ам зүйн мэдээлэл   РР-бүлэгт бүрдсэн шинжилгээний бүлэгт: 70, хяналтын бүлгийн: 84 154 (Хүснэгт 12-1, 2). Хоёр бүлгийн хооронд ямар ч хүйсийн ялгаа байхгүй байсан. Туршилтын бүлгийн дундаж нас нь туршилтын бүлэгт (43.50), хяналтын бүлгээс бага 46.46 (47.0) байсан нь статистикийн ач холбогдолтой ялгаа: (P-хэмжигдэхүүн = 0.3383). Биеийн өндөр (P-хэмжигдэхүүн = 0.4183) болон биеийн жинтэй (P-хэмжигдэхүүн = 0.5912) хувьд бүлгийн хооронд ямар ч ялгаа байхгүй, статистикийн ач холбогдол нь бага байсан. Үүнээс гадна, тамхи татах (р-утга = 0.3814), архи уух (P-хэмжигдэхүүн  = 0.7237) болон архи уусан хугацаа (жил) (P-хэмжигдэхүүн = 0.7354) нь бүлгийн хооронд ямар ч ялгаа статистикийн ач холбогдол нь бага байсан.  

Хүснэгт 12-1. Шинжилгээнд хамрагдсан хүмүүсийн хүн ам зүйн мэдээлэл

  1)   Chi-талбайн тест 2)   Фишерийн нарийвчилсан тест 3)   Вилкоксоны жагсаалтын нийлбэрийн тест    

12.2.2     Өвчний түүхийн судалгаа

  Энэхүү судалгааны хүрээнд туршилтын бүлэгт 70 хүн (72.86%, 101 тохиолдол), хяналтын бүлэгт 84-аас 68 хүн (80.95%, 155 тохиолдол) ямарваа нэг өвчний болох нь тогтоогдсон (Хүснэгт 12-3 51 ).  

Хүснэгт 12-3 Эмчилгээний түүх байгаа эсэх (PP-бүлэг = 154)

   
Өвчний түүх Туршилтын бүлэг   N(%) Хяналтын бүлэг   N(%) P-хэмжигдэхүүн 1)
Тийм   Үгүй 51 (72.86)   19 (27.14) 68 (80.95)   16 (19.05) 0.2326
1) Chi-талбайн тест   Судалгааны явцад сүүлийн нэг жилийн хугацаанд дээрх архины шалтгаант гепатит болон архины бус шалтгаант стеатогепатиттай өвчтөнүүдийн дунд туршилтын бүлэгт: зүрх судасны өвчтэй (29 хүн (32 тохиолдол)), ходоод гэдэсний, элэг, цөсний замын өвчтэй (20 хүн (27 тохиолдол)), бодисын солилцоо / дотоод шүүрлийн бусад төрлийн өвчтэй (13 хүн (14 тохиолдол)), арьс, шүрмэсний төрлийн өвчтэй (8 хүн (8 тохиолдол)), булчингийн өвчтэй (5 хүн (5 тохиолдол)), мэдрэлийн системийн эмгэгтэй (4 хүн (4тохиолдол)), нөхөн үржихүйн системийн өвчтэй (3 хүн (3 тохиолдол)), уушиг, амьсгалын тогтолцооны өвчтэй (1 хүн (2 тохиолдол)), бөөрний / шээсний замын системийн  өвчтэй  (1 хүн (1 тохиолдол)), оюун ухаан системийн өвчтэй  (1 хүн (1 тохиолдол)), мөн түүнчлэн хяналтын бүлэгт: (41 хүн (52 тохиолдол)), ходоод гэдэсний, элэг, цөсний замын өвчтэй (26 (35 тохиолдол))уушиг, амьсгалын замын системийн өвчтэй (9 (11 тохиолдол)), бодисын солилцооны өвчтэй  / дотоод шүүрлийн өвчтэй  (20 (20 тохиолдол)), арьсны /холбогч эдийн өвчтэй (6 хүн (7 тохиолдол)), булчингийн өвчтэй (6 хүн (7 тохиолдол)), мэдрэлийн системийн өвчтэй (4 (7 тохиолдол))(2 хүн (2 тохиолдол)), бөөр / шээсний замын системийн өвчтэй (2 хүн (2 тохиолдол)), оюун санаа буюу сэтгэцийн өвчтэй (2 хүн (2 тохиолдол)) тус тус өвдөж эмчлүүлж байсан нь тогтоогдсон (Хүснэгт 12-4).    

Хүснэгт 55

  Хүснэгт 12-4. Эмчилгээний түүх (PP-бүлэг = 154)    
Ерөнхий категори/ангилал Туршилтын бүлэг (N=70) Хяналтын бүлэг (N=84)

 
  N(%), [тохиолдлын тоо] N(%), [тохиолдлын тоо]
Зүрх судасны 29(41.43),[32] 41(48.81), [52]
Ходоод, гэдэсний, элэг, цөсний замын 20(28.57),[27] 26(30.95), [35]
Бодисын солилцооны / дотоод шүүрлийн 13(18.57),[14] 20(23.81), [20]
Арьс болон холбогч эдийн 8(11.43),[8] 6(7.14), [7]
Уушигны болон амьсгалын замын 1(1.43),[2] 9(10.71), [11]
Булчингийн 5(7.14),[5] 6(7.14), [7]
Мэдрэлийн системийн 4(5.71),[4] 4 (4,76) 7
Нөхөн үржихүйн системийн 3(4.29),[3] 2(2.38), [2]
Бөөр / шээсний замын 1(1.43),[1] 2(2.38), [2]
Сэтгэцийн систем 1(1.43),[1] 2(2.38), [2]
Бусад 4(5.71),[4] 8(9.52), [10]
★ Давхар тооллого    

12.2.3     Хослуулж хэрэглэх эмийн судалгаа

  Энэ клиникийн туршилтын хугацаанд хослуулж хэрэглэхээр зөвшөөрөгдсөн эмийн үр дүнгийн ангилсан, өндөр давтамжийн харгалзан жагсаасан болно. Эм хослуулж хэрэглэдэг гэж хариулсан сэдвийг туршилтын бүлэгт (64.29%), 70-ээс 54 хүн, хяналтын бүлэг (83.33%), 70-аас 84 хүн байна. (Хүснэгт 12-5)  

Хүснэгт 12-5 Эмчилгээний түүх байгаа эсэх (PP-бүлэг = 154)

 
Хослуулж хэрэглэх эмийн бэлдмэл   Туршилтын бүлэг Хяналтын бүлэг N(%) P-хэмжигдэхүүн 1)
N(%)
Тийм                                    45 (64.29) Үгүй                                       25 (35.71) 70 (83.33) 14 (16.67) 0.0068*
1) Chi-талбайн тест *  Статистикийн ач холбогдолтой ялгаа   Хослуулж хэрэглэж буй эмийн бэлдмэлийн дунд бодисын солилцооны эм, тодорхой биеийн эрхтэнд зориулсан эмийн бэлдмэл, мэдрэлийн болон мэдрэхүйн системд зориулсан эм зэрэг байгаа нь тогтоогдсон. (Хүснэгт 12-6)  

Эмчилгээний түүх байгаа эсэх (PP-бүлэг = 154)  

Дээд түвшин Нарийн түвшин Туршилтын бүлэг (N=70)   N(%), [тохиолдлын тоо] Хяналтын бүлэг (N=84)   N(%), [тохиолдлын тоо]
Бодисын солилцооны эмчилгээ, анагаах ухаан   31(44.29),[143] 51 (60,71) 193
Амин дэм 19(27.14),[60] 27 (32,14) 64

 
Хоол тэжээлийн, тоник эм 5(7.14),[17] 8(9.52), [16]
Цус болон цусны шингэн Хураангуй 5(7.14),[13] 8(9.52), [17]
Нэг бодисын солилцооны эм 29(41.43),[53] 49(58.33), [96]
Нэг биеийн эрхтэнд зориулсан эм 40(57.14),[135] 59 (70,24) 199
Курс эмчилгээтэй эм 27(38.57),[64] 42(50.00), [100]
Firearms Medication 20(28.57),[53] 31(36.90), [80]
Cortex high spirits 7(10.00),[10] 6(7.14), [8]
Амьсгалын замын эм 2(2.86),[2] 4(4.76), [7]
Шээс, нөхөн үржихүйн эрхтэн, шулуун гэдэс 4(5.71),[4] 1(1.19), [2]
Cortex high spirits    
Гормон 2(2.86),[2] 2(2.38), [2]
Мэдрэмтгий мэдрэлийн системд зориулсан эм 15(21.43),[45] 25(29.76), [72]
Ерөнхий мэдрэлийн системд зориулсан эм 13(18.57),[35] 18(21.43), [54]
Бусад эмийн бэлдмэл 4(5.71),[5] 3(3.57), [6]
Мэдрэл 3(4.29),[3] 7(8.33), [8]
Харшил 2(2.86),[2] 4(4.76), [4]
Вирусны эсрэг эм 5(7.14),[9] 3(3.57), [4]
Антибиотик эм 3(4.29),[5] 1(1.19), [1]
Биологийн гаралтай эмийн бэлдмэл 2(2.86),[3] 1(1.19), [1]
Химийн эмчилгээний эм 1(1.43),[1] 1(1.19), [1]
Малын шимэгч эм (0.00),[0] 1(1.19), [1]
Мансууруулах төрлийн эм 2(2.86),[2] 2(2.38), [2]
Спирт агуулаагүй эм 2(2.86),[2] 2(2.38), [2]
  *  Давхар тооллого, Солонгос Улсын Эрүүл Мэнд, Нийгмийн Халамж, Гэр Бүлийн Яамны ангилал (MHWFA)    

12.3 Үр нөлөөний үнэлгээний үр дүнгийн танилцуулга

  12.3.1 Үр нөлөөний үнэлгээний үр дүн   12.3.1.1 Анхан шатны үр дүнгийн үнэлгээний хувьсагч хэмжигдэхүүн     ALT буюу Аланинаминотрансферазын түвшингийн сайжралтын хувийг Аланинаминотрансферазын түвшин нь үндсэн агууламжаас 20%-иар нэмэгдсэн өвчтөнүүдийн үзүүлэлтийг тэдгээрийн суурь үзүүлэлттэй харьцуулсан. Доогуур бус үзүүлэлтийн туршилтыг туршилтын болон хяналтын бүлгүүдийн доод үзүүлэлтийн хязгаар 97.5%-тай, ALT-ийн хэмжээ сайжрах хувь нь нэг талын итгэх интервалтай байхаар тооцож хийсэн
(хяналтын бүлгийн ALT-ийн хэмжээ сайжрах хувийг хяналтын бүлгийн ALT-ийн хэмжээ сайжрах хувьтай харьцуулж). Нэг талыг барьсан итгэх интервалтай доод хязгаарын утга нь -0,1-аас илүү байх тохиолдолд энэ нь туршилтын бүлгийн хяналтын бүлэгтэй харьцуулахад чанарын хувьд доогуур биш гэж үзсэн юм. РР буюу хөтөлбөрийн дагуу эмчилгээтэй бүлэгт анхан шатны үр дүнгийн үнэлгээний хувьсах хэмжигдэхүүнийг үнэлэх явцад Аланинаминотрансферазын түвшин нь үндсэн агууламжаас 20%-иар нэмэгдсэн өвчтөнүүдийн тоо туршилтын бүлэгт 62.86%-тай, хяналтын бүлэгт 48.81%-тай, мөн эдгээр бүлгүүдийн сайжралтын хувийн ялгаа 14.05% байгаа нь тус тус тогтоогдсон. Эмнэлзүйн зөвшөөрөгдөх дундаж алдааны хувьд нэг талтай итгэх интервалын доод хязгаар -1.52%, дээд хязгаар нь -10%-аас дээш байсан тул туршилтын бүлгийн доод үзүүлэлтийг хяналтын бүлгийн доод үзүүлэлттэй харьцуулахгүй байх шийдвэр гаргасан (Хүснэгт 1-т анхаарлаа хандуулна уу). Хүснэгт 12-7 Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд үндсэн агууламжаас 20%-иар нэмэгдсэн өвчтөнүүдийн хувь (2-р үзлэг)
Эмийн бэлдмэлийн бүрдүүлэлт Сайжралт (Сайжралтын хувь %) Доод үзүүлэлтийн хязгаар 97.5%-тай, ALT-ийн хэмжээ сайжрах хувь нь нэг талын итгэх интервалын бүлгүүдийн хоорондын ялгаа     P-хэмжигдэхүүн 1)
  Туршилтын бүлэг   Хяналтын бүлэг
PP-бүлэг   (N=154)   44/70 (62.86)   41/84(48.81)   14.05(-1.52,∞) 0.0772
өөрчлөлттэй ITT-бүлэг (N=192)   51/95 (53.68)   45/97(46.39)   7.29(-6.82,∞)   0.2848
 
                      Сайжралт: Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд үндсэн агууламжаас 20%-иар нэмэгдсэн үзүүлэлт   1) Логик регрессийн шинжилгээ (Хамтран хэлбэлзэл: архины шалтгаант гепатит / архины бус шалтгаант стеатогепатит, эм хэрэглэсэн түүх)   Түүнчлэн, Аланинаминотрансферазын түвшингийн өөрчлөлт нь бусад нэмэлт (хүйс, нас, биеийн жин, архи уух, AST-ийн суурь үзүүлэлт, нийт билирубин суурь ба гиперлипидеми) хүчин зүйлүүдээс шууд хамааралтай буюу нөлөөтэй өөрчлөгддөг болох нь тогтоогдсон ч тэдгээрийг статистикийн хувьд ач холбогдолгүй гэж үзсэн. Тухайлбал ALT-ын хэмжээ сайжрах хувь нь туршилтын бүлэгт 72,73%, хяналтын бүлэгт 28.57% ба бүлэг хоорондын ALT-ын хэмжээ  сайжрах ялгаатай байна (P-хэмжигдэхүүн = 0.0283) статистик ач холбогдолтой байсан нь тогтоогдсон байна. Үүнээс гадна, ALT-ын хэмжээ сайжрах хувь нь туршилтын бүлэгт 63,64%, хяналтын бүлэгт 38,89% тус тус байсан ба бүлэг хоорондын ALT сайжруулах ялгаа нь (P-хэмжигдэхүүн = 0.0400) статистик ач холбогдолтой байсан (Хүснэгт 12-8) .  

Хүснэгт 12-8    Жижиг бүлгийн ALT-ын хэмжээ сайжрах хувь (PP = 154)

         
         
       
       
       
12.3.1.2.2            Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд доод тал нь 1,2 дахин багагүй сайжирсан үзүүлэлттэй хүмүүсийн хувь Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд доод тал нь 1,2 дахин сайжирсан үзүүлэлттэй өвчтөнүүдийн хувьд үзүүлэлтийн дээд хязгаар нь туршилтын бүлэгт 40%, хяналтын бүлэгт 22.62% тус тус байсан. Үүнд туршилтын бүлгийн үзүүлэлт нь хяналтын бүлгээс 17.38%-иар илүү байгаа, мөн эдгээр бүлгүүдийн сайжралтын хувийн статистикийн ач холбогдлын харьцуулсан үзүүлэлт илэрхий байгаа нь тогтоогдсон (Р-хэмжигдэхүүн = 0.0180).  

12.3.1.2.3        Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд доод тал нь 1,5 дахин багагүй сайжирсан үзүүлэлттэй хүмүүсийн хувь

Аланинаминотрансферазын түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд доод тал нь 1,5 дахин сайжирсан үзүүлэлттэй өвчтөнүүдийн хувьд үзүүлэлтийн дээд хязгаар нь туршилтын бүлэгт 54,29%, хяналтын бүлэгт 22.62% тус тус байсан. Үүнд туршилтын бүлгийн үзүүлэлт нь хяналтын бүлгээс 17.38%-иар илүү байгаа, мөн эдгээр бүлгүүдийн сайжралтын хувийн статистикийн ач холбогдлын харьцуулсан үзүүлэлт илэрхий байгаа нь тогтоогдсон (Р-хэмжигдэхүүн = 0.0180).  

12.3.1.2.4        ALT буюу Аланинаминотрансферазын үндсэн түвшингийн өөрчлөлт ба тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шат

Нийт билирубины үндсэн түвшингийн өөрчлөлт ба тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатны үзүүлэлт нь туршилтын бүлэгт -0.50±3.08, хяналтын бүлэгт -0.19±0.84 байсан бөгөөд статистикийн ач холбогдолтой үзүүлэлт байхгүй болох нь тогтоогдсон. Үүнд туршилтын бүлгийн үзүүлэлт нь хяналтын бүлгээс 12.62%-иар илүү байгаа, мөн эдгээр бүлгүүдийн сайжралтын хувийн статистикийн ач холбогдлын харьцуулсан үзүүлэлт байхгүй болох нь тогтоогдсон. ALT-ын өөрчлөлтөнд ямар ч ноцтой ялгаа байгаагүй ч, хоёр бүлэг тус бүрийн эмчилгээ бүрийн дараа (3,4,5 удаа эмчлүүлсэн) нэмэгдсэн байна (Хүснэгт 12-9)   

12.3.1.2.5        Аланинаминотрансферазын түвшин хэвийн хэмжээнд орох хугацаа (өдөр)

  Туршилтын явцад Аланинаминотрансферазын түвшин хэвийн хэмжээнд орох хугацаа нь туршилтын бүлгийн хувьд 38.27 ± 1.38 өдөр, хяналтын бүлгийн хувьд 45.67 ± 1.09 өдөр байгаа нь тус тус тогтоогдсон. Үүнээс туршилтын бүлэг нь хяналтын бүлгээс дээд тал нь 7.11 өдрөөс илүү хурдан байгааг харж болох ч бүлгүүд хоорондын энэхүү ялгаатай үзүүлэлт нь статистикийн ач холбогдолгүй гэж үзсэн болно.

12.3.1.2.6        AST буюу Аспартатаминотрансфераз түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд эргээд хэвийн байдалд орсон хүмүүсийн хувь

Туршилтын явцад AST буюу Аспартатаминотрансфераз түвшин нь тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатанд эргээд хэвийн байдалд орсон хүмүүсийн хувь нь туршилтын бүлэгт 52.86%, хяналтын бүлэгт 51.19% хүрч байгаа бөгөөд туршилтын бүлгийн үзүүлэлт нь хяналтын бүлгийн үзүүлэлтээс 1.67%-иар илүү байгаа нь тус тус тогтоогдсон. Энэхүү сайжралтын хувийн ялгааг мөн адил статистикийн ач холбогдолгүй гэж үзсэн болно.   

  12.3.1.2.7   AST буюу Аспартатаминотрансферазын үндсэн түвшингийн өөрчлөлт ба тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шат   Нийт билирубины үндсэн түвшингийн өөрчлөлт ба тарианы эмчилгээг хийж дуусах үе шатны үзүүлэлт нь туршилтын бүлэгт -0.50±3.08, хяналтын бүлэгт -0.19±0.84 байсан бөгөөд статистикийн ач холбогдолтой үзүүлэлт байхгүй болох нь тогтоогдсон. Үүнд туршилтын бүлгийн үзүүлэлт нь хяналтын бүлгээс 12.62%-иар илүү байгаа, мөн эдгээр бүлгүүдийн сайжралтын хувийн статистикийн ач холбогдлын харьцуулсан үзүүлэлт байхгүй болох нь тогтоогдсон.  

PP-бүлгийн дүн шинжилгээ хийх үр дүнд энэ нь суурь болон тарилгын дуусгах үед нийт билирубин өөрчлөлт туршилтын бүлэгт -0,50 ± 3,08, хяналтын бүлэгт -0,19 ± 0.84 байсан хяналтын бүлэг болон туршилтын бүлгийн хооронд ямар ч статистик ач холбогдол байхгүй байсан нь тогтоогдсон  (р-утга = 0.0288) (Хүснэгт 12-11). Үүнээс гадна, суурь үзүүлэлтийн өөрчлөлт нь хоёр бүлэг тус бүрийн эмчилгээний (3,4 удаагийн) дараа ямар ч онцгой ялгаагүй байсан ч 5-дахь эмчилгээний дараа өөрчлөлт нь (туршилтын бүлэгт 0.05 ± 0.35, хяналт-д 0.06 ± 0.26 гэх мэт нь статистикийн ач холбогдол байхгүй байсан бүлэг (р-утга = 0.0288) статистикийн ач холбогдолтой болсон нь тогтоогдсон (Хүснэгт 12-11).   

12.3 Үр нөлөөний үнэлгээний үр дүнгийн танилцуулга

Туршилтын болон хяналтын бүлгүүдийн хүн ам зүйн мэдээлэл болон суурь өвчний түүхэнд ноцтой буюу ач холбогдол бүхий ялгаа байхгүй адилхан байсан. ALT буюу Аланинаминотрансферазын түвшингийн сайжралтын хувийг Аланинаминотрансферазын түвшин нь үндсэн агууламжаас 20%-иар нэмэгдсэн өвчтөнүүдийн үзүүлэлтийг тэдгээрийн суурь үзүүлэлттэй харьцуулсан. Доогуур бус үзүүлэлтийн туршилтыг туршилтын болон хяналтын бүлгүүдийн доод үзүүлэлтийн хязгаар 97.5%-тай, ALT-ийн хэмжээ сайжрах хувь нь нэг талын итгэх интервалтай (хяналтын бүлгийн ALT-ийн хэмжээ сайжрах хувийг хяналтын бүлгийн ALT-ийн хэмжээ сайжрах хувьтай харьцуулж) байхаар тооцож хийсэн. Нэг талыг барьсан итгэх интервалтай доод хязгаарын утга нь -0,1-аас илүү байх тохиолдолд энэ нь туршилтын бүлгийн хяналтын бүлэгтэй харьцуулахад чанарын хувьд доогуур биш гэж үзсэн юм.   Хоёрдогч үр нөлөөний үнэлгээний хувьсагчуудын хувьд, бүлэг хоорондын сайжралтын хувь, хувьсал ялгаа нь статистикийн ач холбогдолгүй байгаа нь тогтоогдсон .   

13.  Аюулгүй байдлын үнэлгээ   ITT бүлэгт аюулгүй байдлын мэдээллийг баталгаажуулах үүднээс энэ туршилтанд доод тал нь 1 удаа оролцож тухайн туршилтын эмийн бэлдмэлийг хэрэглэж байсан хүмүүсийг хамруулах болно. Хэвийн бус хариу үйлдлийг бүлэг бүрийн хувьд WHO-ART 2006 SOC буюу Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагын 2006 оны Эмийн Гаж Үр Нөлөөг тодорхойлох ангиллын нэгдсэн систем болон хэвшмэл нэр томъёоны дагуу тодорхойлсон болно. Эмнэлзүйн туршилтын эм тодорхой эмийн бэлдмэлтэй ямар харилцаа холбоотой болохыг "холбоотой байх магадлалтай" эсвэл болон эмнэлзүйн харилцаа холбоо нь "тодорхой бус", хамааралтай, "холбоогүй байх магадлалтай", "холбоотой нь лавтай" зэрэг ангилалд хувааж тодорхойлсон бөгөөд холбоотой гэдэг нь баттай эмийн бэлдмэлийг "харилцаа холбоогүй" гэж тодорхойлсон болно.  

13.1       Эмийн бэлдмэлийн хэвийн/хэвийн бус хариу үйлдэл

  Бүх төрлийн хэвийн бус хариу үйлдлийн талаарх мэдээллийг нэгтгэж тухайн туршилтын эмийн бэлдмэлтэй ямар харилцаатай болохыг үл харгалзан шинжилгээнд оруулсны үр дүнд туршилтын бүлгийн 95 өвчтөнөөс 19 нь (20%, 21 тохиолдол), хяналтын бүлгийн 99 өвчтөнөөс 22 нь (22.22%, 42 тохиолдол) эмчилгээний явцад хэвийн бус хариу үйлдэл (реакци) үзүүлсэн нь тогтоогдсон бөгөөд бүлгүүд хоорондын энэхүү ялгаатай үзүүлэлт нь статистикийн ач холбогдолгүй гэж үзсэн болно (Р-хэмжигдэхүүн = 0.7047).   wdwdwdwdwd 
2015-10-02 | 4117